Entries in the 'Велики кабалисти' Category

Леността е заложена в гените на човека

laitman_2011-08-23_7208_wИзследване: Гените са отговорни за нежеланието ни да работим, за усещането на празнина или за унинието. Но защо са нужни гени, отговорни за леността? – В процеса на мислене мозъкът използва до 60% от енергията, изработвана от организма.

За съхраняване на енергията и силите, хората са насочвали цялата енергия за добиване на храна. Без леността няма да оцелееш дълго. Лентяите и безделниците живеят по-дълго и работят, когато поискат, но по-добре. Мнозина от тях стават дори гении.

Изобщо, по законите на природата ярките личности не бързат да разкриват талантите си. Байрон, Дарвин, Чърчил, Пикасо никога не са били любимци на учителите в училище. За Айнщайн в училище трайно се наложила репутацията му на муден човек.

В училищните характеристики на почти всички гении е било отбелязано: има способности, но е мързелив. Средни способности в детството, неблестящи успехи в юношеството, скромно начало в трудовата дейност – са сходните черти в биографиите на много известни хора.

Според данните, заложени в природата, за да може талантът да се трансформира в гениалност е нужна особена психологична среда. Ето защо древните философи са считали за главно правило на добрия възпитател да научи детето да си губи времето. Скуката е прекрасно средство за развитие на въображението. Няма гениалност без въображение. Айнщайн е казвал, че въображението е по-важно от знанието.

Реплика: Спoред науката кабала, e необходимо да се даде на висшата светлина, силата отговорна за нашето развитие, да действа, т.е. да се настроим на нея и да не и се съпротивляваме….

[158767]

Интеграцията може да бъде само пълна!

каббалист Михаэль ЛайтманСъобщение: Брокерите и трейдинговите компании, опериращи на валутния пазар, сериозно се подготвят за разпад на еврозоната. Успоредно с това, традиционните аналитици засега не бързат да променят прогнозата на апокалиптична.

От началото на седмицата спекулациите за съдбата на еврото получиха нова посока – сега на пазара се обсъждат не перспективите, а конкретните срокове за развалянето на най-дръзкия проект в цялата история на икономическата интеграция. Повод за валутната паника стана изказването на бившия глава на Евробанката за реконструкция и развитие Жак Атали, че еврото няма да доживее до Коледа.

Реплика: Във всеки случай, напред има само два пътя:

– страдания, ако упорстваме в егоизма си;

– наслаждения, ако се съгласим да се насочим към единение.

Само един вид интеграция, в дадения случай – икономическа, не може да има. Интеграцията трябва да бъде обща и пълна. Иначе, това е все едно наполовина девственица, крадец, верен мъж и т.н. Защото не влезлите в интеграцията части бързо ще разцепят интегрираната част.

[62804]

Творецът не е личност

Торонто. Урокът преди конгреса.

Въпрос: Как човек формира в себе си свойството отдаване?

Отговор: Няма Творец без творение. А Творецът има това свойство на отдаване, което формираме. Ако не сме го сформирали – няма Творец.

А какво има? Съществува Неговата непознаваема същност, Ацмуто, изконният корен на всичко съществуващо, който никак не е свързан с нас. Ние формираме, създаваме Твореца, прилагайки усилия и извършвайки свойството отдаване. Генерираме това свойство чрез съвместната работа между нас. Ако го реализираме и пораждаме, то ще се нарича ”Творец”.

Духовният парцуф, който строим в отношенията между нас – това е нашето получаващо желание, което сме съкратили, напълнили с отразената светлина, с желание за отдаване и съобразно с това, сме разкрили вътре свойството отдаване, което се нарича ”Творец”. Казано иначе, ”Творецът” – това е светлината НАРАНХАЙ, която разкриваме в духовните си съсъди, поправени на отдаване.

В действителност ”Творецът”- това е общата светлина НАРАНХАЙ, която в крайна сметка ще достигнем. Така пише Баал а-Сулам: общата светлина НАРАНХАЙ, напълваща Малхут на света на Безкрайността, се нарича ”Творец”. А малките части на междинните етапи са мярката на Неговите постижения.

Творецът не е личност, в Него няма индивидуални черти, няма образ. И затова няма към кого да се обърнеш, ти сам Го създаваш. Творецът няма форма, сам Му я придаваш. Над получаващите си желания поставяш съответните даващи желания – това и означава, че си създал Твореца. Няма друг начин.

Ако смяташ, че Творецът има форма, още преди да си я образувал, означава, че се покланяш на някакъв образ, на идол. Това е ”чужда работа”, идолопоклонничество.

Такъв е принципът на правилното отношение към природата. Ето защо не бива да си въобразяваме всевъзможни образи и подобия. Това било първото откритие на Авраам, когато ”разбил идолите”, т.е. разбрал, че сам е формирал силата на отдаване. А до този момент съществува единствено някакъв изконен корен, който е невъзможно да си представим по някакъв начин.

От урока преди конгреса в Торонто, 16.09.2011

[54876]

Раба"ш

Раба“ш: този човек е действал така, както нито един кабалист не е успял да стори това преди него. В тези времена това е била истинска революция. Той е тръгнал против семейството си, против близките си, против цялото ортодоксално обществено мнение. Решавайки се на това той е извършил истински пробив. Започнал е да пише статии и да провежда уроци за начинаещи и за светски хора. Извършвал е всичко възможно за разпространяването на Учението.

Раба”ш за първи път в историята на изучаване на Кабала е започнал свободно да приема ученици. По това време, четиридесет момчета от Тел-Авив идват при 77 годишния Раба”ш. Той не се е побоял да ги вземе за свои ученици, въпреки че през целия си живот е живял в град Бней Брак, който се намира в ортодоксална еврейска община, с всичките нейни забрани и ограничения. Те са отишли при него именно да изучават Кабала и въобще не са мислили да се връщат към религията! Той е преподавал Кабала и на светски момчета от Тел-Авив!!! С това той извършва истинска революция, и насочва целият свят към изправление!

Това е било съвършено ново явление, подобно на което не е имало дотогава в историята на изучаване на Кабала. С това започва широкото разпространение на науката Кабала и именно тези четиридесет ученици след това продължават неговия път.

Раба“ш е бил истински революционер. Той е обладавал огромна вътрешна сила, която му е позволила да направи всичко това, въпреки своите хасиди и роднини!

Той е бил единственият човек, който е разбрал Баал аСулам и е продължил пътя му. Той е предал методиката на няколко от учениците си.

Няма съмнение, че без книгите на Раба”ш не бихме могли да намерим връзката с произведенията на Баал аСулам. Без обясненията му е невъзможно да се „разкрие” съдържанието на книгите на Баал аСулам. Това, че днес можем да напредваме духовно според методиката на Баал аСулам, да виждаме, да слушаме, да чувстваме и да разбираме написаното от него е преди всичко заслуга на Раба”ш.

Най-главното са неговите статии и неговия дух. Раба”ш е написал над четиристотин статии (по една статия седмично), в които е изложил цялата наука Кабала относно всичко, което касае вътрешната работа на човека. Посредством тези статии той ни дава възможност да постигнем усещане на духовния свят, обяснявайки всичко методично, в проста и лека форма, близка до съвременния човек. В статиите си той цитира много източници като Тора, Талмуд и т.н. Така той ни дава възможност за връзка с оригинални източници, тълкувайки записаното в тях от авторите им – кабалисти. Раба”ш, по своята същност е мост между всички велики кабалисти (от Авраам до Баал аСулам) и нас. Посредством духа си, той ни е предал науката Кабала и ние живеем в неговото кли и той ни поддържа. Това което имаме днес отнасящо се до изучаването на науката Кабала е заложена от него – формата на занятията ни, обясненията, формулировките.

Трябва да сме благодарни на Твореца за това, че ни е дал такава душа, която и днес ни включва в себе си и продължава да ни развива. Всичко духовно в нас е негова заслуга, негова действаща сила в нас. И затова ние се наричаме с неговото име „Бней Барух” – „Синовете на Барух”. Нека се надяваме, че един ден действително ще станем синове на Барух Ашлаг, Раба”ш.

Боговете на нашето време

Боговете на нашето времеОт идолите на Древния Вавилон през практиките и религиите на „нова ера” (new age) – към науката кабала. Екскурзия за всички заблудени, объркани и търсещи.

В отговор на запитване с думата „new age” (ню ейдж) Интернет ще ви отвърне с цяло находище от отговори: йога, медитация, шиацу, ченелинг, таро, хилинг, рейки, тенсегрити, мантри, лечение с глас, танц, сън, камъни, билки, дървета, смях, плач…

Какво е това? Нова ера или нова мода?

Тълпи мислители и лечители представители на различни методики ни предлагат своите лъскави стоки. Те предлагат психотренинг и магия, безконтактен масаж и гадания, оздравителна гимнастика и шаманизъм. Техните възгледи не са затворени в тесните рамки на традицията, те преместват границите на религията, изкуството, съзнанието… (още…)

Рав Барух Ашлаг (Рабаш)

РабашПоследното звено от веригата на великите кабалисти от древността, намиращо се буквално на границата между миналото и сегашно поколение става сина на Баал Сулам – рав Барух Ашлаг (съкратено Рабаш).

Рав Барух Ашлаг е роден през 1906 год. Като малък той идва с баща си от Полша в Йерусалим и през целия си живот се учи от него. След смъртта на Баал Сулам, Рабаш продължава неговото дело: издава изцяло коментара „Сулам“ и другите ръкописи на баща си и след това започва да пише статии, в които описва точна методика за вътрешната работа на човека, който се стреми да постигне истинската реалност, което преди него не е правил нито един кабалист. В тези статии той дава подробно описание на всички етапи, на духовния път на човека – от неговото начало до край му. В последствие от тях е съставен сборник от пет тома наречен „Етапи на постижението“ [Shlavеi Ha-Sulam]. Освен това Рабаш ни предава своите уникални записи, в които се обясняват духовните състояния на човека, получени от баща му, които той така и нарича – „Шамати“ [Shamati] (в превод от иврит – «Чуто»). (още…)

Рав Йеуда Ашлаг (Баал Сулам)

Рав Йеуда Ашлаг (Баал СуламРав Йеуда Ашлаг (Баал Сулам) се е родил във Варшава през 1884 год. и още като младеж е бил забелязан от учителите си и оценен, като човек, който непрестанно се стреми към разкриване на тайните на мирозданието. Той е поразявал наставниците си с блестящите си знания по всички основополагащи книги на юдаизма, а също така и с познанията си в оригнал на произведенията на най-известните западни философи, Кант, Хегел, Шопенхауер, Ницше, и Маркс. В последствие, той пише статии в които съпоставя техните възгледи с тези на кабала. (още…)

Наследството на Баал Сулам

Баал СуламНай-големият по мащаб период, в който се поява новият подход за изучаване на кабала става през XX в. Методиката за духовното постижение от съвременния човек успява да създаде великия кабалист на XX в., нашия съвременник, рав Йеуда Ашлаг, наричан с името Баал Сулам по името на коментара му «Сулам» [Perush Ha-Sulam] на «Книга Зоар». В неговите трудове намират отражение големия му духовен опит, отличаващ се с уникална ширина на спектъра на обсъжданите теми и впечатляващия набор от научни факти за устройството на мирозданието, като акцента е поставен върху ролята и преназначението на човека. Баал Сулам се смята за основоположник на съвременната кабала, защото е създател на нов подход към трудовете на АРИ. Той е написал повече от десет книги. (още…)

Човекът, който e видял всичко

Хилел (I век до н.е.)

Постигнал закономерностите на цялото мироздание, той е знаел, че на нас ни е по-лесно да обичаме себе си, но ни е учил да обичаме ближния. Хилел е бил кабалист, който е възродил светлината на любовта и ни е показал пътя към нея.

„Не прави на другия, това, което е ненавистно на тебе“

(Думи на Хилел от трактата „Шабат“, 31:1) (още…)

Една душа – пет превъплъщения

Авраам, Мойсей, равин Шимон Бар Йохай и АРИ – това са кръгообороти на една уникална душа. Нейното последно превъплъщение е бил Баал аСулам, който е адаптирал науката кабала за поколението ни.

„Според висшето желание на мен ми е дадена душата на АРИ – не заради добри дела, а именно според висшето желание. Скрито е от мен самия, защо съм избран за тази чудесна душа, която не е била давана на никой от смъртта на АРИ“.

Баал аСулам, „Плод на мъдростта“, писма.

Пет пъти тази душа е идвала на този свят и всеки път е възбуждала огромен скок в развитието на човечеството. Тя е била свързващо звено между Висшата сила и хората, и през различни исторически етапи е принадлежала на пет огромни кабалисти. (още…)