Entries in the 'Природа' Category

Програмата на живота, част 2

laitman_742_03Краят на неосъзнатото развитие

Въпрос: В каква е разликата между осъзнатото и неосъзнатото развитие?

Отговор: През цялото това време ние сме се развивали неосъзнато, чрез отрицателния натиск, който ни е подтиквал отзад. Природата ни е задължавала да се развиваме, бутайки ни, чрез страдания и неудовлетворени желания, чрез усещане на постоянен недостиг.

В последно време ние дори не се надяваме, че бъдещето ще донесе нещо хубаво, но натискът отзад е толкова голям, че ни принуждава да се движим.

Гледайки напред и обръщайки се назад виждаме огромни минуси, знаейки, че утрешния ден не ни готви нищо добро. Но се надяваме, че утре ще има по-малко страдания, отколкото днес и това за нас вече е хубаво.

Такава е тенденцията на съвременното развитие. Разбираме, че светът деградира и се спуска все по-ниско, губейки всички достигнати по-рано ценности. Пред нас няма нищо, което да ни развесели и все пак вървим напред, защото настоящото ни състояние е непоносимо.

Това е нищожна и негативна форма на развитие, която ни води към по-нататъшно влошаване. Достатъчно е да погледнем проблемите, които възникват в Европа, в Далечния и Близкия Изток, в Северна и Южна Америка, в Русия, навсякъде по света.

Няма страна, където да може да избягаме от проблемите – те ни настигат навсякъде. Без съмнение, на земята скоро няма да остане нито едно спокойно ъгълче. Мир и спокойствие няма да намерим дори и на най-откъснатия остров в океана.

Ясно е, че напредваме по посока на злото. И затова съвременното поколение не иска да създава семейство, да ражда деца. Това все още е само началото, но тенденцията вече е ясна. И всичко това ни се случва, за да ни принуди да решим, че е нужно да направим нещо.

Кабала учи, че ако не поискаме да вървим към целта на творението по своя воля, по добрия път, то ще ни се наложи да се движим към нея под принуда, както се движим сега.

Целта, поставена ни от природата, е по-висша от нашата Вселена, над нашата природа. Човешкият род трябва да се развива неограничено – извън рамките на времето и пространството. Формата, в която съществуваме днес на повърхността на земята, е временна и много ограничена.

След определен етап на развитие трябва да изменим своите свойства, своите осезателни органи, в които възприемаме нашия материален свят. Благодарение на развиването на нови свойства ще можем да видим нова картина: безграничен свят и себе си в него с неограничени възможности – нито по време, нито в пространството.

Но за да преминем от днешната материална картина към новата, неограничена, ни е необходимо кардинално вътрешно изменение.

Следва продължение…

От 623-а беседа за новия живот, 08.09. 2015

[167428]

Други статии на тази тема:

Програмата на живота, част 1

Програмата на живота, част 3

Програмата на живота, част 4

Програмата на живота, част 5

Нека да наречем тази сила на природата Бог (клип)

Висшата сила на природата, нека я наречем Бог, Творец, не може да въздейства върху нас директно, тъй като ние се намираме в противоположни на нея свойства. Но в степента на нашето желание тя да оживее, да властва в нас, ще започнем да усещаме нейното благотворно влияние …

[153320]

Министри на щастието и веротърпимостта

каббалист Михаэль ЛайтманРеплика: В Обединените Арабски Емирства са въведени две нови министерски кресла: министър на щастието и министър на веротърпимостта.

Смята се, че министърът на щастието ще прави обществото по-щастливо с помощта на консолидацията на всички държавни планове, програми и политики.

Отговор: Получава се, че след като всички министри и правителствени мъже толкова много са направили, нееднократно извивайки ръцете на обществото, идва ред на министъра на щастието, който ще започен да убеждава хората, че те са щастливи. Нима ще тръгне да действа против всички министерства?

Значи, неговата задача е в това – да внуши на човека, че е щастлив, поглаждайки го и дресирайки го като малко кученце.

Проблемът е в това, че Обединените Арабски Емирства в най-близко бъдеще очакват големи проблеми от падането на цените на нефта и поради това, че американците са ги заменили с иранците и т.н. Най-общо, там ще има сериозни проблеми в сравнение с тези от последното десетилетие.

Вопрос: Какво представлява щастието от гледна точка на кабалиста?

Отговор: Щастие е, когато се намираш в пълна хармония с общата сила на природата, с всичко това, което те обкръжава, над времето, пространството, движението. И независимо от целия твой егоизъм, който непрекъснато те раздира на части, ти само плуваш в единство с природата, в нейния вечен покой. Това е щастието.

Но това не означава, че човекът става пасивен. Напротив. Цялата му природа постоянно се изменя, тласка го в различни страни, а той се издига над това към постоянния покой и по такъв начин влиза в равновесие с природата.

Тъй като цялата природа се намира в абсолютен покой. И всичко, което ни се струва изменящо се, се променя само в нашите усещания.

От ТВ програмата „Новини с Михаел Лайтман“, 09.02.2016

[176916]

Цел на творението: съвършеният човек

каббалист Михаэль ЛайтманВ статията „Науката кабала и нейната същност“, размишлявайки за целта на творението, Баал а-Сулам пише: Тъй като няма никой, работещ безцелно, несъмнено и Творецът е създал стоящото пред него творение с определена цел.

И от цялото разнообразие на тази действителност, особена важност представлява усещането за своето съществуване, присъщо за всичко живо. Но най-главното е усещането в разума, дадено изключително на човека, благодарение на което той чувства също така страданията и огорченията на ближния.

А ако е така, то разбира се, единствената цел на творението може да бъде само човека. И за него е казано: „Всичко, което е направил Творецът, е за него“.

След всички изследвания и проверки, в крайна сметка разбираме, че ако творението е имало някаква цел, то, безусловно, тя може да бъде само човека – най-сложното и развито творение. Затова висшата сила движи напред творението само заради човека.

Светът преминава своето развитие през неживата, растителната, животинската степен. Висшата степен на днешното развитие – това е човекът, който трябва да се развива по-нататък и да достигне своята нова форма, следващата степен.

Системата на природата е толкова голяма и съвършена, че независимо от всички наши старания, не можем да я разкрием. Законите на света са толкова сложни и дълбоки, че с труд преоткриваме тяхна мъничка част. И за какво е нужно всичко това на човека? Всичко е заради това, за да се повдигне той на важна и достойна степен, където ще чувства Твореца толкова реално, както сега чувства другите хора.

При това, егоизмът ни разделя и ни пречи да се почувстваме един друг. Виждаме другите такива, каквито ни рисува нашият егоизъм, а не каквито са всъщност. Ако се стараем да отменим своето его и да се свържем с другите направо, без неговото вмешателство, то тогава ни е необходима връзка с висшата сила без всякакви ограничения, бариери и скривания.

Казано е, че „Краят на действието се заключава още в началния замисъл“. Тоест, създавайки мирозданието, висшата сила преди всичко си е поставила цел: за какво е нужно всичко това. И тази крайна цел от самото начало определя цялото творение.

Творецът е искал да доведе човека до съвършенство, а то е възможно само при съблюдаване на две условия. Първото – човекът трябва да остане самостоятелен, иначе няма да има никакво творение. Тоест, той трябва да остане човек. Но при това, трябва да стане подобен на Твореца, във всичко да прилича на Него.

Как в човека да се построят две такива противоположни точки? От една страна, той трябва да е противоположен на Твореца, за да е независим. От друга страна, трябва да е подобен на Твореца, за да стане съвършен човек.

Затова Творецът създава желанието за наслаждение, егоизма. И ние не заменяме самия егоизъм, а само работим с него по друг начин – над него, заради отдаване. Затова за нашата връзка е казано: „Всички престъпления ще покрие любовта“. Нашето его, индивидуализмът остават, но над всичко строим връзките на любовта.

Между нас се появяват две нива на отношения. Първото ниво са старите егоистични отношения, с горящия долу егоизъм. А над него, целия този егоистичен огън, превръщаме в пламък на любовта.

Разликата между тези две нива се определя от нашата духовна висота, която е толкова по-висока, колкото повече се уподобяваме на висшата сила. Егоизмът отдолу все повече расте, а над този егоизъм все по-силно става нашето обединение. Колкото по-голяма е разликата в потенциалите на тези две противоположни сили, толкова по-близо стигаме до разкриването на Твореца, както „преимуществото на светлината на фона на тъмнината“.

В резултат, за сметка на поправянето на нашите отношения, установяваме между нас такава система на взаимовръзки, подобна на Твореца.

От урока по избрани откъси от трудовете на Баал а-Сулам, 14.03.2016

[179601]

Как да променим нашето общество?

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Имам приятел, който работи в завод. Той казва „Слушам лекциите на проф. Лайтман, всичко ми харесва, но не мога да направя повече от това. Имам семейство, деца, работя по 14 часа на ден и, не дай си Боже, кривна малко, всичко започва да се разпада.“ Тоест става дума за някакво социално неравенство.

Защо вашата организация не оказва влияние на ниските слоеве на населението, за да може те да се присъединят към процеса на поправяне?

Отговор: Нашата организация ще може да повлияе на случващото се, ако има много такива хора като вашия приятел.

Реплика: Но той  не може да се присъедини към вас…

Отговор: Не, той може, като всички останали. Нека първо да научи как трябва да действаме, за да направим нашето общество единно. И когато някоя част от обществото започне да се обединява, тя ще може да повлияе на всички останали.

Освен това, науката кабала обяснява по какъв начин трябва да се обединяваме, за да може между нас да се появи особена сила, като  усилвател, в който влиза малък сигнал, а излиза огромен. Такова можем да направим обществото.

Трябва да се научим да се обединяваме правилно помежду си, за да може малко на брой хора да променят цялата система, цялата страна. Освен това, ние не го правим, защото сме социалисти, леви или десни, а защото работим по методиката, която ни разкрива науката кабала и която ни обучава как да съответстваме на природата.

Ние  вземаме  законите на човешкото съжителство, сътрудничество и обединение от природата. И понеже постепенно се опитваме да се приближим към тази система от връзки, която съществува в природата, в нас се проявява огромна усилваща сила. Ние можем да направим всичко.

Въпрос: Значи е достатъчно да разбираме идеята и да я поддържаме?

Отговор: По принцип да. Затова вашият приятел не трябва да напуска работа, не трябва да се задълбочава в кабала,  достатъчно е просто да поддържа връзка с нас.

В нашата организация участват хиляди хора и никой от тях не напуска работа. Всички ние просто изучаваме как  правилно да се обединяваме, за да постигнем такава усилваща сила, с която наистина ще можем да повлияем на цялото общество.

От уебинар на zahav.ru, 13.01.2016

[175223]

Към прераждането на стария свят

Въпрос: Днешната икономическа система не удовлетворява потребностите на хората. Повече от половината от населението на планетата живее в тежки икономически условия и само един милиард се ползва от всички блага.

Освен това, икономическото развитие, което е в основата на капиталистическата цивилизация, практически е прекратило своето действие.

Но заедно с това има икономика от друг тип, например, роботика, изкуствен интелект и т. н. Може ли да се каже, че това е основата на новата икономика? Как ще изглежда икономиката след фазовия преход към новото човечество?

Отговор: Аз мисля, че преходът ще бъде именно фазов, качествено нов. Работата не е нито в икономиката, нито в екологията, а в това, че човечеството ще съществува по други принципи, на друго ниво.

То ще живее в постигането на външното пространство, което ще разкриваме, изхождайки не от нашите пет земни, егоистични сетивни органа, когато ще усещаме света вътре в себе си. Тоест, какъвто го наблюдаваме сега, такъв ще се рисува вътре в нас.

Обединявайки се, ние ще започнем да развиваме в себе си чувства, предаващи картината на света, съществуващ извън нас, а не минаващ през нашите материални органи на усещането. Точно затова сега го усещаме толкова тесен, безизразен, ограничен.

А новият свят е съвършено друг. Това е светът на силите и чувствата, а не на обектите и явленията, които се рисуват в нашето егоистично въображение. И тогава, естествено, икономиката, културата и целият наш живот ще придобият съвършено друг, „извънземен” смисъл.

Ние ще станем такива същества, които няма да имат нужда от никакви материални блага, свойства, атрибути на обкръжението и т. н. Ще се храним с енергия, построена на синергетиката, на взаимодействието, на равновесието на положителните и отрицателните сили на природата, между които и ще съществуваме.

Тоест, следващото ниво на човечеството не е материалното ниво, а нивото на мислите, на намеренията, на енергиите. Затова аз не мисля, че ще остане нещо от нашата икономика, екология и от цялото ни общество. Трябва да се преродим. И това прераждане се състои именно в това, че излизаме от себе си и започваме да възприемаме света извън нас.

Реплика: Тоест, няма смисъл да говорим за продължаване на технологичното развитие…

Отговор: Всичко това ще умре. В него няма никакъв смисъл. Днес почти не сме ограничени във възможностите си. А за какво са ни? Единственото, в което човечеството преуспява са страданията.

Всички блага, които бихме могли да придобием с помощта на икономическите и технологични възможности не ни радват. Вече не чувстваме потребност от тях. Хората употребяват наркотици, за да се самозабравят, не искат да се женят, да раждат деца. Човекът като че ли крещи вътре в себе си: „Оставете ме на мира с вашите технологии. Не ме интересува този живот!”.

Надявам се, че ще дадем отговор на хората заради какво той съществува. На първо място, човечеството трябва да се вслуша и да разбере, а след това да мисли за това как да организира новия живот. Иначе няма да иска да живее.

От беседа с Михаел Лайтман”, 29.11.2015

[172705]

Глупостта – ефект на мнозинството

каббалист Михаэль ЛайтманМнение: Концепцията „мъдростта на тълпата“ не винаги сработва – често груповото мислене подтиква хората към вземането на нерационални решения. Взаимодействието между хората обикновено не води до консенсус, а към вземане на най-лошото от всички възможни решние.

Ние не си обменяме информация, а обменяме собствените си предубеждения. Хората често вземат гледната точка на мнозинството, дори ако тя е невярна и дори ако това води до отричане на собствените усещания.

Ефектът „мъдростта на тълпата“ се заключава в това, че обобщеното мнение на голяма група хора позволява да се дават по-точни отговори или прогнози, от мнението на отделно взет член на групата.

Но това се случва само, ако членовете на тълпата внасят своето мнение независимо един от друг и най-голям ефект се наблюдава в групи с еднороден състав. А в сплотените групи връх взема стремежът към колективно мнение.

Получава се, че интернет е информационна магистрала, по която се движат нашите лъжливи представи. „Туитър“ и „Фейсбук“ са инструменти за обмен на информация, но нашето влечение към използването им за разпространение на предразсъдъци ни прави по-глупави.

Реплика: Обобщеното мнение ни води до „поумняване“, а не до „оглупяване” само при обобщаване по метода на кабалистичната „десятка“. В нея става не просто сумиране на мненията, а напротив, сумиране на отрицанията на собствените мнения. Членовете на групата се стремят да анулират личните си мнения и да обединят усилията за създаване на единно желание, способно да приеме мисълта от висшата степен на Природата.

Само по такъв начин ще успеем да се издигнем над себе си, да възприемем програмата на Природата, нейната цел и да я следваме, намирайки се при това в разумно и комфортно състояние.

[177979]

За какво са ни духовните светове?

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: За какво ни е да усещаме духовните светове?

Отговор: Необходимо ни е да усещаме духовните светове, защото без това усещане не знаем как да се държим правилно в този свят, какво да правим със себе си, как да се отнасяме един към друг, какви сили ни управляват, къде е нашата свобода на волята, а къде нямаме свобода.

Трябва да разберем в какво сме напълно зависими от силите на природата, а къде можем да вложим нещо свое. И ако можем, то как да го направим: случайно, когато изведнъж ни се прииска, или знаейки правилната цел на движение към нещо хубаво, добро за нас самите и за другите.

Трябва да познаваме тази система, в която живеем, иначе действаме като слепи котета. Но котетата поне имат майка, а ние се намираме в „лапите“ на слепите сили на природата. Съществува мрежа от сили, в която сме затворени и изобщо не знаем кои нишки да дърпаме.

Еволюцията, постоянното развитие на природата върви по определен закон. Но, започвайки от някакъв момент и по-нататък, това развитие изисква разумното правилно вмешателство на човека. И ако човек не е готов правилно да се впише в тази формула на развитие, то тогава тя работи против него, принуждавайки го все повече и повече да усвоява тази система на развитие.

Виждаме, че както и да е, сме стигнали до такова състояние, когато всичко се руши и светът, който сме построили е ужасен. Разрушаваме природата, бъдещето е неизвестно, утре каво ще се случи е непонятно и започваме да откриваме себе си, нашия егоизъм, като източник на всички проблеми.

И тук вече възниква въпросът не за това, да вярваме ли в духовните светове, а за това как да се спасим. Как да направим така, че да не влизаме в никакви проблеми. Вижте какво се прави в Русия, в Америка, в Европа, на Близкия и Далечния Изток, в Латинска Америка и в Африка, всички страдат. Няма нито един човек на Земята, който може да каже, че се наслаждава и е безоблачно щастлив. Може би само тези, които употребяват наркотици.

Доведохме се до задънена улица. И тук, от една страна, се разкрива необходимостта да разберем, къде все пак е източникът на нашите проблеми, а от друга страна, се разкрива науката кабала, която казва: „Ще ви разкажа за всичко и ще ви дам възможност сами да „управлявате“ правилно“.

Живеем в особено време: от една страна, то е много страшно, лошо, зло, непредсказуемо, а от друга страна е особено време, защото можем да разкрием цялата система на управление на нашия свят и да започнем да работим в нея.

Затова трябва да се радваме на такова стечение на обстоятелствата: от една страна, те ни принуждават да разкрием системата на управление, така наречения висш свят, а от друга страна в нас самите се появява такава възможност.

От урока на руски език, 27.12.2015

[176724]

Разплащане в натура

каббалист Михаэль ЛайтманРеплика: В Холандия са разрешили официално разплащането със секс за услуга. Например, плащането на уроците по кормуване със секс не се смята за проституция.

Новината беше потвърдена от министрите на транспорта и правосъдието на заседание в парламента. Те считат, че това е подобно на бартерна замяна: услуга за услуга.

Отговор: Добре е, че престанаха да свързват секса с любовта, защото сексът няма никакво отношение към любовта.

Любовта е душевно чувство, което възниква поради привързаност към човека, доколко сте направили добро един за друг, доколко сте привикнали и колко привързани сте един към друг. Така кучето обича стопанина си, а стопанинът – кучето.

Всъщност любовта е такова състояние, когато чувстваш желанието на друг човек – без значение дали ти е близък или чужд – и да искаш тези желания да се напълнят. То няма никакво отношение към пола. Може да е човек или животно – няма значение. Просто правиш това, което желае това същество.

Секс се нарича напълването на личните ни желания, които се наричат сексуални. Така, както искаме да похапнем, да поспим, да се разходим, да погледаме нещо интересно, така и желаем да удовлетворим сексуалните си желания.

Имат ли един към друг дълбоко отношение? В това е въпросът.

Разбира се, че много изхожда от човешката култура, която се е развивала през хилядолетията. Твърде много е свързано с продължаването на рода, на желанието това да бъдат мои деца, мое потомство, както е при животните. Например лъвът, срещайки самка, която има малки лъвчета, убива децата й и живее с нея. Той иска свое потомство.

Тоест, става дума за удовлетворение на обичайно, плътско желание – това, което в кабала се нарича материално желание. То е сързано с продължение на рода, с това, че привиквам към определено тяло и удовлетворявам себе си за негова сметка, именно по този начин. Възможно е, другото тяло да не ми дава такива състояния, както това и т.н.

Тук има прекалено много различни телесни условия между хората: навици, усещане на наслаждение и т.н. Ако получавам наслаждение от нещо, то аз започвам да се грижа за този обект: как ще се наслаждавам с него след няколко часа или дни. Всичко това са егоистични сметки, няма нищо друго тук.

Но освен това, през цялото време ние се развиваме егоистично. И затова сексът става нещо отвлечено. Днес се появяват множество други възможности за сексуално удовлетворение: и филми, и таблетки и всякакви механизми. Когато съм в чужбина аз виждам такива сексшопове, че универсалните магазини не струват нищо пред тях. Това показва, че човечеството е много изобретателно и не се спира пред нищо, за да се наслади.

Проституцията е най-древната професия. Освен всичко останало, тя е легализирана в Холандия. Желателно е, разбира се, по-внимателно да се разглеждат тези проблеми. Защото ако е възможно всичко да се разплаща със секс, то и учителката ще иска от учениците си такова заплащане за добри оценки…

Реплика: По твърдението на министрите на транспорта и правосъдието заплащането в натура за уроци по кормуване не се класифицира като проституция. А обратното предложение на секс за урок по кормуване се счита за престъпление. С други думи, урок за секс – е законна сделка, а секс за урок – нелегална търговия с тялото.

Отговор: Е, те ще се договорят по някакъв начин помежду си. Навлизаме в епоха, когато вместо пари в джоба си ще носим тялото си. Това е – нищо повече не ни е нужно. След две десетилетия всичко това ще се възприема нормално от всички.

Реплика: Някога филмът „Този луд, луд, луд свят“ беше  любимият ми. Сега като гледаш света – той действително е станал безумен. До какво ще достигнем?

Отговор: Интересно е да наблюдаваме как светът се трансформира. Всичко върви по плана на творението, който трябва да бъде изпълнен.

Проблемът е в това до каква степен глупавото човечество трябва да бъде още по-изстрадало, за да разбере, че трябва да върви към правилното съединение с природата, в уподобяването си с нея.

А цялата природа е взаимосвързана помежду си. Ако не се отделяме от нея и ако намерим правилна връзка между себе си, тогава бихме намерили връзка с неживата, растителната, животинската природа и бихме образували едно общо цяло. В него бихме разкрили висшата сила, която е създала всичко и управлява всички. Тогава бихме видели своето светлото бъдеще.

От ТВ програмата „Новини с Михаел Лайтман”, 20.12.2015

[172660]

Две алтернативи за бъдещето на човечеството

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Съгласно науката кабала, са ни отпуснати 6000 години за крайното поправяне на света. Тоест, са ни останали само 224 години до това време и какво ще бъде тогава?

Отговор: Ще бъде много хубаво! Ще живеем в много хубав свят, който от по-рано ни е приготвен и ние непременно ще стигнем до него. Въпросът е само: „Кога“?

Може да стигнем по-рано, без да чакаме 224 години, дори още през своя живот и по добър път, а не по пътя на страданията и войните, които сега назряват в света.

Тоест, можем да приближим доброто състояние за сметка на разумното, рационално уравновесяване на силите между нас, като хора, виждащи и разбиращи крайната цел, и решаващи да я достигнат по-скоро.

Крайната картина вече е известна и тя е забележителна. Максимумът, който ни е останал до нея е 224 години. Имаме две опции за достигането на тази картина. Или да чакаме 224 години и през цялото това време да се мъчим, или да стигнем по-рано и по добрия път.

Въпрос: Как ще изглежда поправения свят?

Отговор: Човечеството ще установи равновесие между двете сили: доброто и злото, силата на ненавистта и силата на любовта. Ще използваме тези сили в правилна, балансирана форма. Не е възможно да има ненавист без любов и любов без ненавист.

Тези противоположности винаги се съпровождат една друга, така е построена цялата система на природата. В най-малкият атом има положителни и отрицателни заряди, балансирани помежду си, във всяка молекула, при обмяната на веществата, в химичните и биологични процеси, във всичко, във всяка макро или микро система.

И разбира се, в нашето тяло, в нашите мисли също винаги присъстват две сили. Относно човека те се проявяват като ненавист и любов. В идеалното състояние, тези две сили трябва да се уравновесяват една друга. Засега не знаем какво е това и не можем да го направим нито в едно място. Не можем да приведем пример къде може да съществува.

Балансирането на ненавистта и любовта означава, че и двете действат заради рационалното съединяване между тях. И добрата, и злата сила разбират, че и двете са предназначени, за да установят помежду си равновесие, да се допълнят една друга, и на двете да е хубаво.

А когато и на двете е хубаво, означава, че те произвеждат нещо трето, тоест състояние, в което тези две сили се използват напълно и правилно: и ненавистта, и любовта. Тогава те произвеждат третото състояние, което трябва да достигнем – усещането на райската градина, съвършенството.

Рай е правилното съчетание на ненавист и любов, и такова ще бъде крайното състояние на човечеството, което непременно ще достигнем. Имаме само две алтернативи: да стигнем до него по бърз и приятен път, или по бавен и мъчителен.

Въпрос: От къде гадателите, правещи предсказания, могат да знаят бъдещето?

Отговор: Гадателите не говорят за състоянието на крайно поправяне, те виждат само спирките по този път. Има хора, притежаващи специални екстрасензорни способности, които могат предварително да почувстват нашите запланувани в бъдеще състояния. Тъй като всичко вече съществува предварително, само не е известно по какъв път ще бъде реализирано: по хубав или по лош.

Въпрос: Как може гадателите да предричат някакво събитие в определена година, ако имаме свобода на избора?

Отговор: Обикновено гадателите виждат лошото развитие на събитията. А ако можем да се обединим помежду си и да предпочетем силата на доброто, то можем да усилим добрата сила в природата. По такъв начин бихме уравновесили злата сила и изменили страшното предсказание на добро. Възможно е да се направи.

Гадателят говори за това бъдеще, което ни очаква, ако егоизмът ни би се развивал свободно, без нашето вмешателство.

От програмата по радиостанция 103FM, 11.12.2015

[172488]

От къде започва духовното развитие?

Природата през цялото време ни тласка към духовното чрез страданията. Днес ние сме навлезли в нов етап на развитие – масова интеграция на човешкото общество, обединение въз основата на взаимно разбирателство и отстъпки.

Попитай кабалиста.

[152829]

Еколозите са в паника

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Еколозите са в паника: на Северния полюс сега е измерен 1 градус под нулата вместо -30 градуса. Те твърдят, че ураганът „Франк“, предизвикал проливни дъждове и урагани в Британия, е занесъл там топъл тропичен въздух. Защо се случва това?
Отговор: Земята излиза от равновесие, защото ние, хората сме излезли от равновесие между нас.
До Първата световна война, която е лошият път, но все пак е сближила народите, природата на Земята и населението ѝ не са били глобални.
След кратък промеждутък от време след Първата световна война е започнала Втората световна война. После е започнало възстановяването от разрухата и развитието на Интернет. Всичко това е довело до факта, че човечеството е станало наистина глобално, но събрано неправилно в нашето малко „село“.
Затова е възникнала такава ужасна бъркотия – състояние на абсолютно, всеобщо противоречие, противопоставяне и всеобща зависимост. Както в семейството, в което всички зависят един към друг, но не се обичат и имат много претенции един към друг.
Въпрос: Тоест, Вие сравнявате сблъсъка между хората с това, което се случва в Природата?
Отговор: Разбира се, защото човечеството се намира на най-високото ниво на Природата! Ние мислим, че Природата са неживото, растителното и животинското нива. А човекът? Нима човекът не е част от Природата, не е същото животно?
Заключили сме се в ужасна взаимна агресия и цялата природа е с нас. Всички сме станали един единен инструмент, система, която е абсолютно разложена и не намира никаква възможност да стигне до вътрешно равновесие.
В такова състояние се намираме от времето на „Римския клуб“, вече 40- 50 години. Още в началото на миналия век за това е говорил академик Вернадский.
Това е огромен нарастващ проблем. Изминалата 2015 беше година на демонстрация на нашето не равновесие. През 2016 година ще се извърши проверка, разбира ли човечеството какво се случва с него, защо се случват такива неща, по какъв начин може да се излезе от тях?
Тоест, ние трябва да осъзнаем и разберем, че най-важното е всички заедно да се притечем на помощ на природата. Защото, ако човек не започне да възстановява тази хармония, която е необходима в интегралната взаимно свързана система, нашия свят просто ще се разпадне.
Въпрос: Какво означава да се притечем на помощ на природата?
Отговор: На първо място, да се обединим. И второ, да направим всичко възможно природата да не излезе от равновесие. Нямаме време, вече сме отишли твърде далеч, преминали сме червената линия.
Въпрос: Смятате ли, че 2016 година е превратна точка?
Отговор: Не, ние вече сме преминали превратната точка. Но това се случва постепенно. Има възможност на човешко ниво да се уеднаквят останалите нива на природата, защото човешкото ниво е най-високото.
Ако всички започнем да се уеднаквяваме в мислите си, да се сплотяваме в едно единно цяло, в допълване един на друг, ако това бъде наша задача, да устоим на всичко, което се случва и да оцелеем на тази планета, то тогава ще можем да възстановим абсолютно всичко.
Въпрос: Какво ще принуди егоцентричният човек да постъпи така?
Отговор: Заплахата от сигурна смърт на цялото човечество, включително и неговата!
ООН действително трябва да стане Организация на Обединените Нации, която ще се грижи за оцеляването на човечеството, а не да провежда тясната политика на ограничен брой страни. Всичко зависи от човечеството.
По принцип, хората го разбират. Въпросът е само в това, с чия кръв ще бъде постигнато: или бързо, с малко кръв, или ще има още много години страдания, войни и други проблеми, така че човечеството да се опомни и да започне да се движи към вътрешно равновесие, което ще балансира природата. И тогава там, където е нужно, ще разцъфтят градини, а там където е нужно, ще има сняг и лед.

От ТВ програмата „Новини с Михаел Лайтман“, 01.01.2016

[173668]

2015 година – година на онлайн-ненавист!

каббалист Михаэль ЛайтманСъобщение: Според мнението на известни специалисти в интернет мрежата, 2015 г. стана година на изгаряща ненавист във виртуалното пространство. Генералният директор на една от социалните мрежи стана жертва на расистка атака на собствения си уебсайт, животът на художник-карикатурист се е превърнал в ад заради тролове, много жени станали обект на заплахи от изнасилване и убийства.

И това са само няколко примера от тревожната тенденция. Според изследване на Demos: всеки месец се публикуват 480 000 туита, които могат да бъдат определени като расови обиди. Институтът по предотвратяване на онлайн ненавистта: в сравнение с преди, езикът на ненавистта е станал по-приемлив за обществото.

Ако по-рано можехме с намеци да изразим негативно отношение, то към 2016 година коментариите в социалните мрежи станаха нагли и откровени. Ако преследването и обидите в интернет се развиват така и в бъдеще, социалните мрежи ще отблъснат младежите.

Реплика: Несъмнено, интернет ще преодолее периода на бандитизъм, ще изхвърли бандитите от себе си. Наистина, по естествен път това може да отнеме десетки години,  тъй като в него господстват търговците на сензации и ненавист.

Така че, спасението ще дойде от друга страна – не от страна на човека и обществото, а от природата, която развива в нас егоизма, а новият егоизъм ще прерасне в   еснафска омраза и на него ще му стане безинтересно ваденето на мръсни ризи и всички тези търговци сами ще измрат, т.е няма да има купувачи за тяхната стока.

[173523]

Да се наслаждаваме на живота тук и сега!

Въпрос: Съдейки по това, което става в природата, равновесието и обединението няма скоро да дойдат, а аз искам да живея добре тук и сега. Какво да правя? Означава ли, че в този живот няма да дочакам хармония?

Отговор: Зависи какво разбираме под хармония. Ако разбираме хармонията като гледане на сериали, седейки в топлото кресло пред телевизора, отпивайки сок или бира, т.е. комфортен живот в кръга на приятелите, децата, семейството, то може би ще мога да го постигна.

Но ако в мен възникват потребности над това животинско състояние, тогава това е проблем – в нашия свят не мога да ги удовлетворя. Когато си задам въпроса за смисъла на живота и започна да мисля за това, че остарявам и рано или късно ще умра, а моят живот е безсмислен, тогава трябва да си отговоря на въпроса: „За какво съществувам, докато съм още млад?“

Ако съм достатъчно добре развит, то не мога да затварям очи и да се удовлетворявам с материалните наслади. Гледам цялостната перспектива и виждам, че като цяло, съм същото малко животно.

Има ли изход от това? Започвам да изследвам и стигам до извода, че очевидно има, защото природата е вечна и безкрайна, тя е съвършена. А как мога да постигна в себе си това съвършенство?

И тук пред мен се открива възможност: водят ме до система от знания, която се нарича „кабала“. Тя ми разказва как мога сега, в този свят, да достигна знанията за единната природа, за това какво се намира по-високо от нашия свят, как да премина в тази област, да намеря източника на живот, да видя цялото състояние над времето и пространството.

Всичко това ми позволява науката кабала. И затова започвам да мисля, не си ли струва, част от времето в моя живот да отделя за нея?

От урок на руски език, 08.11.2015

[172555]

Различията между езиците са обусловени от климата и ландшафта

каббалист Михаэль ЛайтманИзследване: Народите се развиват при различни условия, като едновременно с това се развиват и езиците им. Характеристиките на езика зависят от околната среда, в която са възникнали, от климата и ландшафта.

Народите, чиято култура произлиза от горещи и горски региони говорят на езици с по- малко съгласни и прости срички, защото горещият въздух и растителността затрудняват предаването на високочестотните звуци ( към които се отнасят съгласните) . Честотата на гласните е по- ниска, а простите срички е по-малко вероятно да се изкривят, отразявайки се в дърветата.

При развиващите се в планината срички е по-просто. Използват се повече гласни. На част от екологичните фактори (средногодишното количество валежи, средногодишната температура, количеството дървета и планинския регион, надморската височина) се дължат 25% от различията между съотношението на гласните и съгласните в различните езици. Акустичните характеристики на околната среда влияят върху формирането на различията между езиците.

При птиците, обитаващи горските региони, горните тонове и диапазонът от тонове е по-нисък, отколкото на птиците в откритите пространства. При изследване на един вид птици се забелязва, че живеещите в градовете пеят по-високо от събратята си в селските райони. Птиците се приспособяват към градския шум. Това е адаптация към средата в рамките на един вид.

Езикът на гражданите също постепенно се приспособява към градските условия. Не живеем достатъчно дълго сред градския шум, но някога ще разберем.

Реплика: Цялата природа е свързана в единна система, в която всичко е под обща взаимовръзка. Целта на природата е да доведе всички части до пълно взаимодействие, в което може да се разкрие единната сила на природата и всичко да се запълни от свойството на единството, от Твореца.

Основният закон на природата е равновесие, хармония и затова е неизбежно пълното влияние на всички свойства, на всички части на природата върху всичко. Такъв е законът на интегралния свят.

[170814]

Да предсказваш съдбата или да я построиш?

Въпрос: Защо на някои хора е дадена възможност да виждат бъдещето?

Отговор: Такива явления се случват действително, само че кабала не се занимава с предсказания. Тя работи само над това как да поправи света, а предсказанието тук не може да помогне, защото какво от това, ако само узная бъдещето? Нормалният човек е устроен така, че за него е по-добре, ако не знае какво го очаква.

Ако човек иска да се изгражда, то той обратното, всеки следващ миг строи сега, в настоящето и по такъв начин определя живота и бъдещето си.

Затова, няма смисъл да завиждаме на ясновидците. Техният живот обикновено не е много добър и в живота те не са толкова щастливи, както обикновените хора.

Но това явление съществува от една страна, за да ни обърка още повече. А от друга – то ни приближава към осъзнаването, че в природата има сили, излизащи извън рамките на неживото, растителното и животинското стъпало, на които ние сме ограничени.

То ни заставя да се замисляме над това, как можем действително да се научим да управляваме бъдещето си, за да не сме просто като стадо, вървящо към постепенното си заколение в този живот, а да умеем да балансираме и формираме своето бъдеще във всеки миг и за по-продължителен период.

Въпрос: На хората е присъщо вроденото любопитство – да разберат какво ги чака…

Отговор: Разбира се! Но за какво ни е да знаем за събитията, които ни очакват? Човек би ли искал да знае, че след няколко месеца ще умре? Представете си какъв би станал животът му след такова известие! Ако той е сигурен, че предсказанието ще се сбъдне, това означава, че е съкратил своя живот до този срок – от деня, в който е научил вестта и до деня на смъртта си. Какво хубаво има в това?

Преди всичко, е нужно да получим сили, които ни издигат над природата и ни позволяват да я управляваме. В природата действат две сили: добра и зла, между които формираме своето състояние.

Ако с помощта на кабала се научим да управляваме тези две сили, като две юзди, и да водим себе си по добрия път, с ясна цел към пълното равновесие, което се нарича сливане, то тогава ще можем да виждаме всичко.

Още…

Екологичната катастрофа – конференциите няма да помогнат

каббалист Михаэль ЛайтманРеплика: Сега във Франция ръководителите на 140 държави са се събрали на поредната XXI международна конференция по екология.

Интересното е, че американският президент е подчертал, че вредата от нанесените от човека щети върху климата на планетата са доста по-мащабни и сериозни, отколкото предполагат мнозинството от хората.

Отговор: Независимо че политиците разполагат с такива данни, те все още не разбират, каква мизерна част е спрямо това, което природата ни е подготвила.

Всъщност тях малко ги вълнува всичко, което не представлява непосредствена заплаха за креслото и живота им: след нас ако ще и потоп!

Те смятат, че екологичните катастрофи ще бъдат заплаха за нас в перспектива от 50 до 100 години. Но проблемът е в това, че заплахата е надвиснала сега над нас и тя изисква огромни капиталоволожения, за да можем поне по някакъв начин да смекчим ситуацията, тъй като вече не можем да говорим за предотвратяване.

Всичко е много по-страшно и по-лошо, отколкото си мислим. Политиците частично вече разполагат с такива данни, но те забраняват да бъдат огласени в пресата или ефира, за да не станат достояние на широката общественост.

В действителност положението е застрашително и много по-лошо от всички игри помежду им, като игрите на момчетата в двора: този се наскърбил, онзи се обидил, на този му казали нещо и т.н.

Тук Природата решава всичко, а не просто политиците да се карат един с друг, а останалите да ги разтървават. Тук няма арбитър. Приближаваме се към екологичен крах. Заплашват ни най-силните урагани, изригвания на вулкани, на открито място земята  изведнъж ще се размества, а температурата от +70о ще стане обичайна.

Въпрос: Вие смятате, че политиците докладват за това?

Отговор:  Те притежават всички тези сведения, защото прогнозите минаха всякакви граници: включи се червената лампичка. Седим във влака, движещ се към задънена линия, а отпред скала, която още малко ще се откърти и влакът няма да може да спре.

Реплика: Говори се, че в дългосрочна перспектива всичко това може да доведе до поредния етап от човешката еволюция.

Отговор: Друг етап няма да има, еволюцията скоро ще завърши. Главното е да успеем да изминем този път нормално с помощта на методиката за обединение.

Въпрос: Какво искат политиците?

Отговор:  Те искат в крайна сметка да отложат този проблем, ако не го изключат по някакъв начин от човешката история, затова ще забраняват някои производства и технологии, които променят екологията.

Но природата вече е прегряла до степен, в която никой не може да помогне, така както не помагат обезболяващите лекарства преди смърт. Затова не вярвам, че тези конференции ще променят нещо.

Единствената възможност на човека да спре природата, която сам е изкарал от равновесие – е да внесе в нея баланс. Но това не може да се осъществи на материално ниво, както правим обикновено: където е топло – охлаждаме, където е хладно – затопляме, забраняваме да се изпуска газ в атмосферата и т.н.

Равновесие в природата може да бъде постигнато само на по-високо ниво – на нивото на мислите на човека, на разума, на менталното му, психологично и духовно влияние на природата.

Но политиците не го разбират това, не вярват в него, те са реалисти, а техният реализъм е много ограничен. Те не знаят, че в природата има вътрешни сили, потребност от равновесие, а човекът го нарушава.

Те мислят, че екологичните катастрофи се случват заради затоплянето или охлаждането, които са резултат от нашите физически действия. Те не разбират, че най-голямото възмущение в природата предизвикваме с отношенията си един към друг.

Тъй като природата е глобална, тя се стреми към единство и това е целта за развитието на човечеството и цялата природа на неживо, растително, животинско ниво. Ако хората се бяха устремили към връзка помежду си, за да приведат природата в една, единна система, тогава те биха повлияли благотворно върху нея и тя би достигнала до равновесие. Такава възможност съществува.

Но ако човечеството не го направи, то ще напредва с „тоягата към щастието“. Затова ще се „пържим“ на бавен огън, докато не поумнем.

И тогава на Земята ще остане шепа хора, които все едно, ще проумеят, че само по пътя на обединението може да се достигне до равновесие на най-високото, ниво на природата и оттук вече това равновесие ще въздейства на по-нисшите слоеве.

Въпрос: Излиза, че всички егоцентрици, които са се събрали на конференция, трябва да разберат, че между тях няма никаква връзка. Нима те могат да достигнат до такова нещо?

Отговор: Все някога ще достигнат. А сега ще си седят спокойно в креслата, ще включват климатиците, ще отделят още няколко милиарда средства за отопление или охлаждане на жилищата на населението, и това е всичко.

Преди два дни се върнах от Москва, там беше +5оС, без сняг. Може би ще падне мокър сняг и температурата ще се понижи, а може и обратно, да удари силен мраз и навсякъде да се образуват непроходими снежни преспи. Природата е излязла от равновесие и попада от една крайност в друга.

Въпрос: Значи природата се е лишила от равновесие, защото ние сме излезли от него?

Отговор:  Да, хората отдавна трябваше да достигнем до равновесие, още през XVI век – по времето на Ари. А вместо това, ние сме започнали да развиваме науката, културата и т.н. Всички тези столетия са били период на бурно развитие на прогреса и техническата революция, а не на духовната.

През всичките тези години човекът е ставал все по-груб и по-егоистичен, съсредоточавайки в ръцете си все по-мощни средства за наука и техника. Мислел е само за това, как да покори природата, вместо да покори себе си. В това е целият проблем, защото равновесието – е основен закон на природата, а ние сме причина за нарастващия дисбаланс. Точно това се разкрива сега.

Затова или трябва да слушаме кабалистите и да насочим всички свои сили към изпълнение на принципа „възлюби ближния като себе си“, който е главен закон за равновесие, създаващ всеобща добра връзка между всички части на природата, включително и хората, или ще достигнем до това, но по много неприятен път, така както учат неразумните деца.

Въпрос: Какви са пожеланията ви към ръководителите на държавите, които са се събрали на конфренеция?

Отговор:  Нямам никакви пожелания към тях, аз дори нищо не пиша и не говоря за това. Този форум е същият като Г8, Г20. Ще мине още една конференция, и още една, на която ще крещят, ще си изясняват отношения. Едва тогава, когато всичко действително започне да се разпада, тогава може да започнат да слушат.

А дотогава те ще ни критикуват: вие не сте прави, това не е възможно и т.н. Ще повикат философи, политикономисти, предствители на религиите, всевъзможни антисемити, които всички като един са настроени против кабала: ще крещят, че еврейската наука отново ни устройва поредните машинации.

Историята, както винаги ще излъже; светът както винаги по своя път ще подскача на кокили, но в крайна сметка, той все едно, ще бъде принуден да осъзнае единствеността на решението и да се обедини.

От ТВ програмата „Новости с Михаел Лайтман“, 30.11.2015

[171259]

Всички ние сме една душа, ч. 1

каббалист Михаэль ЛайтманЖивотът – това е резултат от съединяване

Въпрос: Вие казвате, че всички сме свързани в една мрежа, всички – като една голяма душа. В наши дни тази тема вълнува много хора по света: в интернет има много сведения за такива изследвания, много песни, статии. Хората имат усещане, че сме части от една голяма система. Наистина ли всички ние сме части от една душа?

Отговор: Всички ние сме една душа. Душата – това е голямо желание за живот, за съществуване, присъщи на всички нива на природата. В неживата природа всеки атом и всяка молекула искат да съществуват, съхранявайки своето съединение. Заради това, за да се разруши някакво съединение, е необходимо да се приложи енергия, топлина или натиск.

В края на краищата, всяка част от природата се стреми да се съхрани. Този инстинкт за самосъхранение се нарича желание за получаване, за наслаждение, за самосъхранение. Според степента си на развитие различните вещества все повече се съединяват помежду си, увеличавайки количеството части, включени в съединението, а след това и неговото качество. Така на земното кълбо се развива животът.

Постепенно, от амебите и примитивните организми са се развивали все по-сложни същества, обитавали първо водата, а след това излезли на сушата.

Ние виждаме, че целия живот идва от съединяването на части. Именно тяхното съединение поражда количествено и качествено развитие на все по-високо ниво, докато се стигне до човека. Физиологичното тяло на човека е необикновено сложно устроено, от огромен брой компоненти.

Но освен това, в него има абсолютно уникална способност за умствено и чувствено възприемане на света, това което ние наричаме човешки разум и сърце.

С разума и сърцето си човек излиза извън границите на своето тяло, желаейки да постигне това, което не се отнася към нашето триизмерно пространство и обикновения живот, стремейки се да се пренесе през огромни разстояния, за да  излезе в космоса, да направи скок във времето и пространството.

И всичко това е благодарение на вътрешния човешки дух, сложността на който се определя вече не от атомите и молекулите, а от сложността на нашите усещания над материята. Всичко това материално и така нареченото „духовно“ развитие се случва чрез много сложна организация, голямо свързване, възникване на нови връзки.

Това развитие е подобно на еволюцията на компютрите. Първите калкулатори са били чисто механични, със зъбчати колела. След това те са се развивали, станали са отначало електрически, а след това електронни.

Но всичко произлиза от простите операции с нули и единици. Както и в нашия живот, има или плюс, или минус. Големият плюс са много единици, а големият минус – много нули. Но това е единствената мярка за измерване, като всичко останало произлиза от свързването, освен него няма нищо.

Цялата сложност и вечност на мирозданието, цялото величие на човешкия разум се определя от това, че в мозъка  има милиарди клетки, всяка от които е или минус, или плюс – нула или единица.

Но свързани заедно, те ни дават възможност за записване на бездна от информация и за съпоставяне помежду си. В резултат на сравнението на чувствената  и интелектуалната информация възниква все по развито човешко възприемане на света.

Следва продължение

От програмата на радиостанция 103FM, 18.11.2015

[170713]

Масите и предводителите на човечеството

Въпрос: Може ли да се каже, че рано или късно човек разбира, че „Корах“, „проказа“ и всичко друго, за което се говори в Тора, са вътрешни свойства?

Отговор: Едва ли голямото количество хора могат да възприемат това правилно, но индивидуалистите са способни да се преобразуват така.

Обаче с масите това се случва много по-просто, тъй като тях ги променя природата и те дори не чувстват, че се променят. Как живеят обикновено масите? – Днес мисля така, а вчера дори не помня, какво съм мислил.

На индивидуалиста му е много трудно да повдига масите, защото у него има особено отношение към тях, особен егоизъм.

Въпрос: Значи на нас не ни достигат индивидуалисти, които да повдигнат народа?

Отговор: Не. Масите напълно се управляват и изменят в съответствие с тези сили, които се намират в тях. Те не се занимават с изследването на процеса.

В индивидуалистите има предишни, вчерашни, днешни и утрешни състояния, защото в тях е заложена система на вътрешна оценка, анализ на случващото се. Сами по себе си те представляват главната част на общата душа, и поради това, в тях има мисъл, насоченост, съгласуваност с Твореца.

Те се безпокоят за това и са длъжни всичко да погълнат, да абсорбират, да се съгласят със случващия се процес. След като бъде направено, всичко, което те са разбрали, осъзнали, съгласували в себе си със Твореца, именно на основата на състоянието от вчера, днес, утре – всичко това преминава надолу, към масите. От главата в тялото.

А масите не чувстват, че се променят: ние сме такива и това е всичко. В тях няма понятие за вчера, днес, утре, за анализ на своите вътрешни състояния, за еволюционно движение напред.

Те не усещат това, защото се намират на животинско ниво, а животното, както знаем, е просто привързано към времето и състоянието, в което съществува – за него няма проблем.

Кравата, пасяща на ливадата, с нищо не се отличава от оная крава, пасла там преди 500 години. А между човекът, който е живял преди 500 години и днешният човек, все пак има разлика.

Още повече, у хората изчезва усещането за хилядолетното им съществуване – няма го в нас. Миналите събития се намират вътре в нас, но скрити в кръгооборота на душите. Ето защо масите ще възприемат всичко абсолютно естествено, не съпоставяйки го с нищо: „А сега аз мисля така“

Разликата между масите или животното, от главната част на човечеството е, че те се прилепват към настоящия момент и това е всичко. А главната част – човекът, сякаш пътешества по всички оси на времето: него го интересува и палеонтология, и зоология, и биология, и кабала, и бъдещето и всичко останало.

Въпрос: А ако главната част усети, че казаното в Тора се случва в нея, какво ще се стане с масите?

Отговор: Масите получават всичко по естествен начин. У тях изведнъж се появяват съвсем други отношения един с друг: „Да отдавам – защо не? Аз виждам, че е полезно и нужно, значи така трябва да се живее“. Те не работят с егоизма. Тези мисли и усещания просто се вселяват в тяхното сърце и разум, и те ги изпълняват.

Реплика: Щастливи хора…

Отговор: Най-щастливият предмет в света е камъкът – от нищо не се нуждае, лежи си на пътя. А този, който „увеличава знанието – увеличава скръбта“.

От ТВ програмата „Тайните на вечната Книга“, 27.05.2015

[167903]

Още една Вавилонска кула

каббалист Михаэль ЛайтманМнение: Предстои внедряването на браузър, който може да превежда от всеки език на който и да е друг език неусетно, без усилия от страна на ползвателя. Това ще превърне света в глобално село и отново ще се получи Вавилонска кула. Този браузър ще бъде цялостната реализация на идеята за интернет.

Вестниците  се появяват в началото на XVII век,  в средата на XIX век  се появяват масовите вестници, възниква  журналистиката, формира се политическата система, която идва за гласовете на масовия читател.

 В началото на XX век се появява радиото, средство за масова информация, което не изисква грамотност, което  предизвикава формирането на фашистката, комунистическата и комерсиалните империи, реклами и пропаганди. По-нататък идват телевизията и интернет. Всяка нова медия  създава нови обществени отношения.

Цветните революции, религиозният екстремизъм, международното напрежение са  ”новото средновековие“, реакция на твърде бързата еволюция на медиите през последните години. Традиционалистичното съзнание, което се намира все още на стадия на информационното предаване „отгоре надолу“ встъпва в конфликт с публичната медия.

Печатното издание на Гутенберг е довело до религиозни войни, революционен и реакционен терор, прекроило е картата на Европа, заселило е три континента с политически, икономически и религиозни бежанци. Способността да се фокусира върху абстрактни мисли, физиологически е променила мозъка на милиони хора, което е довело до бум в развитието на науката.

Мозъкът при прехода на обществото от книгите към онлайн, губи способността си за концентрация. Децата мислят, че винаги е имало интернет и нямат опит с дългото четене.

По- нататък при нас ще дойдат пространствените медии, поглъщащите медии, предизвиканата реалност, имплантацията на устройства, включване на нервните окончания към мрежата…

Реплика: Всичко се развива само заради реализацията на плана на Природата: единство на цялото човечество във вид на системата на Адам, Единният Човек.

Всички медии, които  внедрява човечеството ще доведат до неизбежната потребност от пълно обединение на всички в един организъм, в „единно сърце“, желание и в „единен разум“. Но това ще се въплъти не в техническите постижения, а във волевият подем над нашия егоизъм по методиката на кабала.

[167142]