Entries in the 'Нов Интернет' Category

Глобалната сила на доброто

Реплика: 26 ноември е Световният ден на информацията. Знаем, че има много информация, но  има и много излишна. Заедно с това, информацията e една от най-големите ценности, които притежават хората.

В момента виждаме каква лавинообразна, разнообразна, мръсна информация се излива върху хората. Тим Бърнърс Ли, създател на Световната мрежа, казва, че проектът, който е замислил преди 30 години, се е превърнал в разпространение на омраза и предразсъдъци. И сега той иска да направи интернет  “Глобалната сила на доброто“.

Той казва: „Измамниците използват интернет, за да крадат лични данни, прокурорите го използват, за да сплашат жертвите си, злонамерени политически играчи подкопават демокрацията“.

Отговор: Интернет ни научи на зло. Днес с голямо безразличие гледаме на случващото се там: „Е, да, разбира се, четох. Да, чух.“ И това е всичко! За нас се превръща в нормално състояние.

Въпрос: Каква от гледна точка на кабала е информацията, която помага на хората да се развиват, да живеят, да просперират?

Отговор: Само ако е информация за висшата сила, която ни управлява, информация, която ни разкрива целта на творението,  как да стигнем до нея. Защото ние по неволя се стремим към това, водени само от ударите отзад, а не по собствено желание. Затова изпитваме всички страдания в живота си. Заставящата сила на природата ни тласка отзад.

Въпрос: Какво е глобалната сила на доброто?

Отговор: Това е Творецът. И нищо друго.

Реплика: Човек мисли да създаде глобална сила на доброто!

Отговор: Няма нужда да я създава, тя съществува! Необходимо е да се свържем с нея. Не е нужно да създаваме нищо. Ако започнем да създаваме глобална сила, това ще бъдат просто много атомни бомби.

Въпрос: Ние имаме глобална мрежа, има отделна глобална сила на доброто. Казвате: „Трябва да се свържем с нея.“ Как да свържем тези две системи? Всичко да измием, да почистим с глобалната сила на доброто.

Отговор: Точно това прави науката кабала. Елате и се научете. Ще ви научим как да се свържете. Затова тази наука се нарича „кабала“, от думата „получаване“ – да получите най-висшата добра сила, с която след това можете да взаимодействате перфектно в нашия подобрен свят.

Въпрос: Ако човек, който диша мръсен въздух, започне да диша чист кислород, получава обратна реакция – опиянение. Няма ли тук да се получи същият ефект?

Отговор: Непременно ще се получи. Навсякъде действа един и същ закон. Но човек не попада  веднага в хубави състояния. Той постепенно свиква, че може да се отнася към хората по различен начин, отколкото досега. И ще види, че към него се отнасят по същия начин, взаимно е.

Въпрос: Вие казвате, че интернет мрежата трябва да се изключи. Изключваме я. Каква е следващата стъпка, която трябва да направим?

Отговор: Да я изчистим.

Въпрос: Тоест да изтрием всичко?

Отговор: Да се изрине както Херкулес конюшните. И след това постепенно да се включва, по степента на поправяне на обществото, което ще може вече самостоятелно да решава по какъв начин трябва да бъде обединено: чрез връзките на доброто, взаимопомощта, участието. И тогава да се включи интернет, който ще бъде основан точно на това.

Въпрос: И тогава какъв ще бъде Световният ден на информацията?

Отговор: Световният ден на информацията ще бъде наистина Световен ден на информацията! Информация! Когато човек ще получи само онова, което му е необходимо за следваща добра стъпка напред, по какъв начин трябва да се включи в цялото човечество, за да създаде огромно добро поле, в което да открие висша сила, Твореца.

Въпрос: Интернет може ли да помогне?

Отговор: Да, разбира се. Той е много сериозен инструмент, ако се използва правилно. Как е възможно това? С осъзнаване на злото. Ако погледнете човечеството отстрани, да кажем, че живеете някъде на друга планета и гледате към Земята през телескоп. Какво  виждате?

Реплика: Искам да изтрия всичко, да го измия.

Отговор: Това е неуспешен експеримент на някакъв зъл изрод, който вижте какво е направил! Създал е такива малки, безумни егоистични хора, които се „изяждат“ един друг. И накрая, вижте какво са направили със земното си кълбо! И какво ще стане с тях тогава?!

Въпрос: Има пряка отрицателна страна и трябва да има някаква обратна положителна. В какво е тя?

Отговор: Да се прави всичко само за доброто на хората, а не за свое добро. Тоест, да направите съкращение на себе си, така нареченият „цимцум” и да действате само за благото на хората.

Въпрос: Човек сам ли ще поиска да използва тази методика – да се издигне над себе си?

Отговор: Сам никога няма да поиска. Защото тя е анти егоистична, тя е против неговата природа. Това не му харесва.Само осъзнавайки абсолютно правилно злото си, той може да продължи да се поправя.

 Забележка: И тогава ще стигнем до деня, който ще се нарича Ден на световната информация, тире …

Отговор: Добра, вярна информация. Истинска информация.

 [257173]