Entries in the 'Криза, глобализация' Category

Дойде време да се действа

каббалист Михаэль ЛайтманНапоследък, с проявяването на глобалната (системна) криза, се усеща все по-голяма нужда от създаване на правилна система за всеобщо функциониране.

Както казва Баал Сулам, длъжни сме да преобразуваме нашето общество съобразно новите условия – съобразно изискванията на природата.

Кризата разкри необходимостта от това, да станем подобни на природата,  от обща взаимна връзка.

Струва ми се, че е възможно постепенно да въведем отношения на отдаване и любов (както е в природата) във виртуалното пространство, където хората по целия свят да се почувстват свързани помежду си и съществуващи заедно.

От всички средства за комуникация, такова място може да бъде само Интернет, а не телевизията, вестниците или книгите.

Само Интернет мрежата, може да отговори на изискванията за разпространение и обединение; създаване на глобална система за възпитание на деца и възрастни; глобална връзка за формиране на обща обединяваща сила. За да се почувстваме един – друг чрез линията за връзка  – и да излезем за духовна връзка.

От беседата за социалната мрежа, 04.04.2010

Лек за Света

[youtube id=“2Q6J_HgRmMM“ w=“495″]

Разписание на новия живот.

Въпрос: Все повече става ясно, че не само в страните от третия свят, но и в развитите такива от Европа и Америка също има излишък от работоспособно население. Няма работа за всички. Как виждате трудоусрояването в бъдеще?

Отговор: Кризата предизвиква производствен излишък. Ние трябва да прминем към производство, необходимо за нормално съществуване, не повече. А при това ще се появи липса на работа за по-голяма част от населението на Земята.

Понастоящем повсеместно в развитите държави протича принудително съкращаване на работното време. Много предприятия минават на четиридневна работна седмица.

Пресметнато е, че при тази стъпка се икономисват разходи за издръжка, работниците по-рядко вземат отпуска и болнични, повишава се мотивацията да се работи по-добре.

Да си спомним, че именно депресията през 1929 г., доведе до появата на петдневна работна седмица. До тогава работниците работеха шест дни в седмицата, по 12- 14 часа на ден .

Ако се намалят дните и часовете за работа, ще съкратим двойно повече хора.

Въпрос: Но във всеки случай, остава въпросът, какво ще прави човек в свободното си време? Няма ли да нарушим, развивайки индустрия в свободното време, равновесието с природата, към което сме длъжни да преминем и което породи съвременната криза?

Отговор: Природата ни освобождава не за приятно прекарване на времето, а за да постигнем равновесие с нея и достигнем свойствата отдаване и любов.

Затова останалото свободно време трябва да организираме за изучаване на Природата на човека и света, за да се уровновесят техните свойства.

Това е в действителност цялата наука Кабала. Необходимо е да се създаде Методически център, народен университет и т.н. В свободното от работа време, човек трябва да изучава своето подобие с Природата.

Трябва да се обяснява, че свободното време произлиза от плана на Природата и именно за неговата реализация.

Инсайдерски акции в продажба.

Съобщение (Боб Бронсон): „Сега наблюдаваме необичайно силно „мечешко“ настроение на фондовите борси. Инсайдери на корпорациите продават своите акции по-бързо, отколкото през периода от октомври 2007 година. Инсайдерските продажби на акции на Уол Стриит нарастнаха 17 пъти!!!”

(Инсайдер от английски Insider е член на група хора, имащи достъп до информация, недостъпна за широката публика. В бизнеса инсайдери са лица, имащи достъп до вътрешна информация за корпорациите; обикновено инсайдери се явяват директори и старши мениджъри)

Реплика: Това не говори ли за следваща, приближаваща вълна на кризата…?

Единство на противоположностите – трамплин за подем.

Всичко ново в света се ражда от усещането на конфликт в себе си, несъвместимост на противоположности в един обект.

Такова усещане е непоносимо и именно затова то ни тласка към решаване на конфликта, на проблема. Човек не е способен да търпи противоположности заедно.

Това произтича от състояниянието преди Първото Съкращение, когато творението е усетило себе си получаващо от Твореца и негова противоположност. Затова, когато разкриваме две противоположности заедно, това е непоносимо.

Сега човечеството ще разкрие това и ще се ужаси: от една страна, ние сме свързани помежду си, а от друга се ненавиждаме един друг. Ние сме задължени да разрешим проблема.

И затова, разкриването на наличие на противоположности е начало на революционни действия, трамплин за скок, нали това усещане ни потиска с такава сила, че не ни остава друг изход, длъжни сме да се измъкнем от това състояние.

Ето защо, колкото по бързо се разкрият в нас, в обществото, противоположните сили, ненавистта в нас и необходимостта да се съединим с любов, заложена в природата, толкова по бързо те ще задължат човечеството да разреши този проблем.

Нали тази раздвоеност е причина за всички кризи, които преживяваме сега. И така ще разкрием преимуществото на светлината над тъмнината.

Само заедно ще поправим света!

Няма смисъл да се опитваме да поправим каквото и да било в нашия свят – той е свят на следствията, които се спускат от духовните си корени. Ако по някакъв начин успеем да повлияем на корените отгоре, то ще можем да променим материалното.

Но на духовните корени е невъзможно да влияе всеки поотделно – само обединени заедно можем да постигнем връзка с тях. Защото там не съществуваме поотделно. В корените всички сме обединени в една система.

Затова ако искаме да променим своята реалност, трябва да се обединим – това наше желание ще привлече светлината, която ще поправи всичко тук, в този свят.

Това се нарича “да поправиш света”. А ако се опитваме да поправим външното: външни действия, поведение, религиозни заповеди – там няма какво да бъде поправено. Всички те са просто отпечатък в неживия материал от това, което става горе, на върха.

Това е все едно да биеш нечие изображение, проектирано от лъч на стената или да го целуваш и да молиш за прошка. Ето по този начин изглеждат нашите действия, за които смятаме, че нещо ще променят.

Върху материалното можем да повлияем само чрез своите вътрешни поправяния. Затова ние разпространяваме Кабала, а не призоваваме да се поправи екологията, кризата и финансите.

Но човекът винаги “поправя” охотно материалното – особено ако знае, че неговите старания ще бъдат забелязани и оценени, ако може да се гордее със себе си и ще го поддържат в обществото. Тогава е готов на всичко – егото го тласка към такива действия.

А вътрешната работа е толкова тежка, защото не я оценяват нито окръжаващите, нито нашия собствен егоизъм. Но истинската работа се извършва само вътре в човека и изобщо не зависи от неговото тяло и физически действия.

За глобалната криза: изход има

Съобщение: Ако предположим, че кризата приключи – работа така или иначе за всички няма да има. Хората започват да купуват по-малко, защото разполагат с по-малко пари. Човек без работа, това е опасно. Какъв е изходът: в световен мащаб трябва да се подменят ценностите, които се разменят срещу пари.

Кризата ни заставя да осъзнаем, кое всъщност се явява ценност понастоящем в 21-и век. Подготвят ни, за да променим ценностите на своя живот. Подготвят ни за да разберем: какви са тези ценностите, за които сме готови да дадем пари.

Ако всички най-богати хора се съберат и създадат световно правителство основано на други ценности, начинът на живот в света би могъл да се промени. Но очевидно без криза, такова намерение няма да може да възникне. Съзнанието не се променя в парникови условия. Необходим е стрес, криза. Тя е нужна за всеки: за работника, за средната класа, за пенсионера, за да си зададат главния въпрос: какви нови ценности имат значение за мене днес?

Досега не открих нито един човек, който да може да даде ясен отговор: какво да се прави. Струва ми се, че приложна точка в управлението на кризата трябва да се яви не изменението на ситуацията във външния свят – това е просто суета на суетите, а съзнанието на човека. Там са всички източници. Там е причината за всичко.

Реплика: Хората вече се досещат, че кризата не е във финансите, а в необходимостта от промяна на нашето общо отношение към живота, към себе си, към света, към Природата. Какъв е проблема: ясно ни е, че трябва да се променим, но как и какво да променим – това не знаем и сами няма да узнаем. Ще получаваме удари, а как правилно да ги избегнем, няма да узнаем.

Природата изисква от нас да се издигнем на ниво “Човек”, за което ние нямаме никаква представа, защото това ниво е противоположно по свойства на нашето. В своето си развитие ще достигнем до осъзнаване на злото, но как да преминем от него към доброто – сами никога няма да разберем, защото преходът включва ново съзнание и нови наши свойства. Затова сега ни се дава науката за разкриване на нашето следващо състояние – Кабала.

Истинската криза предстои

Въпрос: Ние говорихме за това, че именно кризата може да предизвика в човек въпрос за смисъла на живота. Но наистина до него може да достигне и човек, който притежава абсолютно всичко, но не чувстващ покой…

Отговор: На нас не са ни известни “пътищата на Твореца”. Настоящата криза, това е преди всичко една лека уплаха. Истинската криза предстои. Тя ще се проявява под различни форми, без да е свързана с парите. Парите са само един малък дразнител. Всъщност това не е смъртна опасност, а само отсъствие на увереност, глад който може да бъде преодолян. Всичко това, все още не е надвиснало над нас като страшно чудовище, което се готви да ни унищожи.

Все още нашето състояние не ни се разкрива, като Висша сила, против която нищо не можем да направим. Ние все още си мислим, че ще успеем да се насладим на живота. Нали финансовата ни система е изкуствена и затова предполагаме, че ще съумеем да се справим с това състояние. Това все още не е удар.

Ударът, който ще дойде е “пръст Божи”, както казваха мъдреците на Фараона. Хората тогава ще почувстват, че ставащото не е случайно, че всички удари са целенасочени. Това ще бъде начало на изявата на Твореца пред народите. И човекът ще започне да разбира случващото се, като естествен природен процес, срещу който не могат да бъдат противопоставени неговите изкуствени решения. Затова сегашната криза не е истинска. Но ние се стремим, използвайки този пример да обясним, че е настъпил нов период в човешката еволюция.

Приемственост или разрив?

Въпрос: Нито една нова система не се утвърждава в чист вид. Така или иначе, тя задължително влиза в компромис със старата, от която израства. Просто не става по друг начин ….

Отговор: И да, и не. Поради това, че говорим за качествено ново ниво, което не се развива по традиционно егоистичен начин, от по-малко към по-голямо. Става дума за качествен обрат: от отношения на потребление – към отношения на отдаване, от “интро” към “екстра”, когато човек започва да усеща света, излизайки извън себе си. Това е инверсен модел и затова не се изгражда върху старото, развивайки го.

Човекът продължава да живее с всичкия си опит и култура. Но когато започне да възприема (усеща) вътрешните (скритите) връзки в света и вътрешните му форми (сили, души), тогава неговия общ свят става прозрачен. Обектите и действията в този свят се превръщат в неодушевено следствие от действията на Висшите сили, които по явен начин му разкриват един много по-вътрешен слой от света.

Днешното състояние на криза ни подтиква към необходимостта от постигане на скритата реалност, силите и действията, управляващи нашия свят. Сегашната криза по принцип не е нищо друго, освен подготовка за приемане на нещо кардинално ново, тъй като няма друг изход.

Човек привиква към всичко

Въпрос: Когато бях малък попитах своята баба за войната. Тя ми отговори: „Знаеш ли, човек свиква с всичко, дори с войната.” Излиза, че не става нищо страшно, хората ще свикнат с ниските заплати и ще забравят за кризата.

 Отговор: Точно на това се надяват днешните ръководители на държавите, че нашето равнище на живот постепенно ще се снижи до много по-скромно съществувание от сегашното. И с това ще подобрим екологията и обществените отношения. Общите страдания ще утихнат, ще възникне съгласие в обществото. Но те не отчитат това, че причината за кризата не е свръхпроизводството и спекулацията с ценни книги, а че човешкият егоизъм е нараснал толкова, че е излязъл извън контрол. Ние се намираме в края на егоистичното развитие на обществото.

Кажете, а за какво да ги критикувам остро?

Въпрос: Вие остро критикувате САЩ, както и всички? Смятате ли, че именно те предизвикаха кризата? Мислите ли, че именно те могат да намерят решение за изхода от нея?

Отговор: Цял свят остро критикува САЩ. Но коя страна, имаща техните възможности не би направила същото? Те са изградили за себе си такава система, че могат да „използват“ целия свят. А кой не би желал подобно нещо? Те преуспяха в тази насока и ние се обиждаме, че точно те печелят на чужд гръб, а не ние! Така че остро критикувайте себе си за неуспеха, а не тях за успехите им!
Изобретеният от капиталистите принцип: „моето е мое, твоето е твое“, известно време работи справедливо. И преди време ние се гордеехме с него. Но сега той започва да се усеща като абсолютно несправедлив – това е така, защото започва да се разкрива духовния слой и става ясно, че всички ние изначално не сме равни.
Затова не трябва да даваме равни възможности на всички – това разрушава обществото, а не го гради. Възможностите не трябва да бъдат равни, а относително равни в зависимост от личните способности, особености, образование и възможности на всеки.
Колкото по-малко мога аз – толкова повече трябва да ми допълни обществото. Ако ти си по-силен от мен – на теб ще се помага по-малко. И тогава ще има справедливост. Та нали способностите си ние получаваме от природата, т.е. от Твореца, а тяхното допълване става от обществото.
Тогава, нима са допустими равните възможности? Напротив! Равните възможности разрушават. На нас ни е необходимо да знаем, колко е получил всеки по рождение, от възпитанието си и да го допълним до изравняване с другите. Това е справедливост, която ще донесе мир и никой няма да има основание да говори за ощетяване и неравенство. И докато това не стане, няма да има спокойствие.
Но за бъде реализирано, на нас ни е необходимо да знаем какви са вътрешните данни на всеки човек, а това е възможно само чрез разкриване на душите, вътрешните сили и свойства на всекиго. Това разкриване става чрез стремеж към обединяване.
(Аз те присъединявам, както АХА“П към своите Г“Е и получавам цяло кли от 10 сфирот, които напълвам. И така всеки допълва всички в желанията и в напълването).
Само така може да стигнем до равенство, до осъзнаване и до виждане на това, какво е то – съвършенството и да не го нарушаваме.

Граждани, отглеждайте зеле и съхранете спокойствието.

Въпрос: Не разбирам за каква криза говорите. В Детройт например, заводите бяха затворени и спряха да произвеждат автомобили, а хората започнаха да отглеждат зеле и овощни дървета в градските участъци. Те свикнаха с новите условия. Така че – къде е кризата?

Отговор: Това е привидно спокойствие. Така е, защото Обама скоро дойде на власт и не може веднага да развали своя имидж. Всичко това се прави по споразумение с банките и с други системи. Сега те удържат проявяването на кризата по изкуствени начини. Почакайте още малко и ние ще видим каква криза ще се разкрие.
Какво значи – хората свикнаха и отглеждат овошки… Съобщават, че дори жената на президента отглежда овощни дървета пред Белия дом. Всичко това е много добра и хитра реклама – като че ли всички трябва да се върнат към земята. А от друга страна, те нищо не могат да направят с кризата и някак си да я спрат. Могат само временно да я тушират.
Това и правят – чрез печатането на пари и натрупването на държавен дълг. Но няма да могат дълго да продължат по този начин. Всичко, което е било до този момент все още не е криза. Истинската криза предстои.
Единственото, което могат да направят е да се постараят кризата да не ни връхлети внезапно, със страшен удар, да не ни доведе до войни и големи разрушения, а да се развива постепенно, сваляйки нивото на живота все по-ниско. Хората свикват с всичко – ще свикнат да работят и един ден в седмицата и да получават четвърт от заплатата. Главното за тях е да не паднат от един удар, а да се спускат постепенно. За това мислят днес, а не как напълно да я избегнат. Съвсем ясно е, че всички мерки, които се вземат днес са „пир по време на чума“, и за това все някога ще се наложи да бъде платено.
Нали всъщност предприятията нищо не произвеждат, а уволненията продължават. Всичко се плъзга надолу по наклонената плоскост – запазва се само външната картина на благополучие, като някаква витрина, която все още блести както преди и дори още повече. А вътре отдавна всичко е изгнило. Хората не се прехранват с онова, което произвеждат. Всичко се поддържа за сметка на растящите дългове.

Готови ли сме за втората вълна на кризата?

Думата „статистика“ в превод от латински означава „Наука за количествените изменения в развитието на човешкото общество“. И както ни е известно, статистиката е предмет с относителна независимост и постоянство. Възможно е, разбира се, средствата за масова информация да се настроят на позитивно съгласие, за да съобщават, че ето излизаме от кризата и можем да живеем както преди. Но колкото и да казваме „халва“, в устата ни по сладко няма да стане. Цифрите показват тъкмо противното. Надига се „втора вълна“ на кризата, а ние все още не сме готови. Въпреки обнадеждаващите доклади на някои експерти през последните месеци, рецесията в световната икономика продължава.За пример, само в Америка безработицата достигна рекордни за последните 26 години показатели и по думите на министъра на труда на САЩ Хилда Солис, нейното равнище вече надмина най-песимистичните очаквания на правителствените икономисти. От времето на Великата Депресия през 30-те години, светът все още не е преживявал такъв икономически спад. Антикризисните правителствени програми засега не дават желания резултат. Нали всички решения за изход от кризата си остават на старото равнище: как да върнем всичко в предишното му състояние. (още…)

Как да живеем в „глобално село” ?

Егоизмът стана фактор за дисбаланс, но това не означава, че той подлежи на премахване – нужно е само да се внесе коректив в начина на неговото използване.
В нас расте егоистичното желание и ако всеки път в съответствие с него не извършваме „обновяване на програмата“, то още повече ще засилим нашето и така незавидно положение на делата. В съответствие със закона за хармонично съществуване в Природата, докато не „установим“ програма за „хуманно взаимодействие“, ние няма да приведем в действие системата.
В основата на това взаимодействие лежи отношението към човека, като към свой близък, като към член на семсйството . Ако в сегашната система са заложени условия за използване на един човек от друг, то в бъдещето взаимодействие ние просто няма да можем да правим това. Както човек не може да си пъхне ръката в огъня или да открадне от сина си.
Играейки по старите правила, ние в края на краищата сериозно ще загубим. Ние можем да продължим да воюваме един с друг, като някой е лошия, а някой добрия, ние можем да продължим да се експлоатираме един друг. Докато връзката между нас е прекъсната, нищо не може да ни помогне. Кризата ще се задълбочава. И затова нищо друго не ни остава, освен да се обединим, издигайки се над нашия егоизъм. Правилната връзка означава, че ние сме длъжни да се държим както е в „малкото село“, където всички се грижат за всички.

Добре е да играем по правилата

Въпрос: Изхождайки от принципа на игрите, какво бихте посъветвали човечеството за подобряване на взаимовръзките помежду ни?

Отговор: Днес, имайки предвид кризата, всички са длъжни да вземат участие в играта на отдаване един на друг. Можем да назовем това добро отношение съгласно правилото „не прави на другите това, което не искаш да правят на теб“.
Такъв е един от етапите на развитие: съобразявай се с другите хора, защото всички пътуваме в една лодка, обедини се с тях в доброжелателни отношения, като със съседи. Аз не те закачам, ти не ми обръщаш внимание, аз не те лъжа, а ти не крадеш от мен. Ако нещо ми трябва, ще те помоля да ми го дадеш, ако ти имаш нужда от нещо, ще поискаш от мен. Така си живеем като едни добри съседи. Никой на никого и за нищо не е длъжен – ние просто се придържаме към сътрудничеството, връзката, взаимността. Това е миролюбивото съжителство на първи етап.
След него ще се появи възможност да развием това състояние. Когато хората започнат да навлизат в него, ще привикнат с мисълта, че изходът от кризата се заключава във връзката между хората. Ако човек знае, че всичко необходимо – пари, почивка, здраве, безопасност – може да получи за сметка на общата ни връзка, той сам ще пожелае да се обедини с останалите. Та нали желае да живее, желае семейството му да е добре и затова ще бъде готов за обединението.
Следващият етап ще настъпи тогава, когато хората видят добрите резултати от взаимната си връзка и започнат да я оценяват. Тогава ще възникне необходимост да им се покаже, че тази връзка може да осигури не само благополучие в земния живот. Те ще започнат да чувстват, че тук има нещо голямо и ще открият следващия етап, защото всяка нова степен се намира вътре в предходната.

Свръх кризата ще дойде в близките години

Съобщение: В близките две години световната икономика я очакват още по-големи проблеми от тези, които са обхванали планетата сега. Американецът Гари Дент, когото заради точността на предсказанията наричат „икономическия Нострадамус“ е дал много плашещи прогнози. По-рано Дент е предсказал рецесията в Япония, разразила се през 1990 г, а също и сегашната криза.

Реплика: Всяко изчисление отчита само взаимодействието между нас и природата. Затова пресмятането показва засилване на кризата и изобщо края на света. Но има възможност вместо страдание да изберем пътя на осъзнаване на злото на нашия егоизъм и неговото поправяне чрез външна сила.
Нали всички наши методики вземат под внимание измененията с наши сили. А те всички са егоистични сили и затова не могат да променят нашето състояние.
Но ако ние решим, че поправянето е възможно само с външна сила, то Кабала ще може да ни обясни как да я използваме. И въпросът ще бъде решен.

Изплуване върху балони

Алексей Байер – наблюдател на списание “ Рисърч „, Ню Йорк:

Обама критикуваше икономическата политика на Буш, заради подкрепата на Уол-стрийт да надува спекулативни балони.
Но и той самият продължи да надува нови финансови балони. В началото беше надут балон, свързан с държавните облигации на САЩ и изпадналите в паника инвеститори пренасочиха капиталите си в по-безопасни и ликвидни активи.
Сега финансови балони се надуват повсеместно. Няма обективни предпоставки за устойчив ръст на индексите. Икономическите показатели показват негативна тенденция. Американците купуват по-малко и спестяват повече.
Федералния резерв заливаше банките с пари за кредитиране на бизнеса и потребителите – но натоварването на производствените мощности е 69 %, а 12 % от собствениците на жилища не могат да изплащат ипотеките си. Но ако няма търсене на кредити, банките спекулират, за да печелят.
Обама увери крупните банки, че държавата няма да допусне техен банкрут и банките започнаха да пускат на пазара нови акции, да изплащат държавните кредити, избягвайки държавния надзор.
Докато се надуват балоните на пазарите за акции и суровини, се пръсва балонът на държавните облигации, изключвайки възможността за финансиране на държавния дълг.
При безработица от 10%, американците ще спрат да купуват китайските стоки за широка употреба и японските машини в предишните количества.
Макар финансовите балони да дават отсрочка, глобалните производствени мощности, построени за тяхното обслужване, трябва да бъдат значително съкратени, тъй като световното търсене значително спада. Този болезнен процес ще започне, когато свършат тези ресурси, които държавите и централните банки хвърлят за борба с кризата и които сега преминават в нови финансови балони.
Това е особено лошо за Русия. Ако този балон задейства нова вълна в американското потребление, ако цената на нефта се върне до 90-100$ за барел и след това световният финансов балон се спука, то за рублата, московските борси и руската икономика като цяло ще възникнат много по- сериозни проблеми, отколкото в началото на кризата ( септември 2008 г.).

Наслаждавайки се на свободното падане…..

Въпрос: Неотавна в списание Yant бяха публикувани материали от анкета, в която са участвали 140 000 души от 150 страни и 89% от тях са отговорили, че са доволни от живота, настроени са оптимистично и вярват, че кризата ще свърши и бъдещето ще е по-добро. В такъв случай има ли смисъл да се разказва на света за науката Кабала?

Отговор: Нашата работа е да разпространяваме знание за науката Кабала, правейки всичко възможно. А когато след няколко месеца дойде следващия удар, хората ще започнат да обръщат внимание на тези материали, които вече ще бъдат готови за всички. А това, че сега всички се радват, се нарича „ обременяване на сърцето“, както е станало с Фараона.
Евреите в Египет са говорили така: „Всичко е прекрасно! Ето, получихме малък удар, но сега отново всичко е добре. Имаме пълни съдове с ядене! Никой не ни безпокои, всичко върви нормално. Само Моше ни създава проблеми със своето отношение към Фараона. Ако не беше той, нямаше да имаме никакви проблеми! Ако ние не дразним Фараона (нашия егоизъм), ще живеем нормално. Разбира се, че ще се наложи да се съгласим с някои неприятни ограничения, но това е напълно търпимо.
Така нашият Егоизъм ни заблуждава и ни въвлича все повече в тази криза. Ние сме длъжни да видим това, иначе няма да узнаем цялата дълбочина на нашия егоизъм, този „помощник срещу самия себе си“. Той е длъжен да ни залъгва и убеждава, че още не е така страшно. Човекът и миг преди смъртта си мисли, че все още не е така лошо и всичко ще се нареди. Стар анекдот: Човекът пада от покрива, преминава край осмия етаж и на въпрос на съседа: Как е работата?, отговаря: „За сега всичко е наред“ – това прилича на ставащото с нас ….
Откъде ще се вземат държавните средства за осигуряване на хората с хранителни продукти, медицинско обслужване и други необходими услуги? Но за сега продължава празника на живота, преминавайки край осмия етаж.

В търсене на нов икономически модел

Съобщение: Участниците в икономическият форум в Петербург се заемат да търсят нов световен икономически модел.

Реплика: Това, което не можаха да решат на срещата Г8 и G20, могат да решат на форума в Петербург? Но, колкото повече се обсъжда, толкова по-бързо може ще настъпи прозрение, осъзнаване на това, че причината за кризата е в нашите отношения. Че няма решение, освен това да се погледне в този корен. Регулаторът (законите) няма да прекъсне разрухата. Хората са длъжни да се обединят около едно общо добро желание. Така изисква Природата. Средството, за постигане на такива отношения е само едно, тази същата сила на Природата, която е създала нашият егоизъм, да предизвика в нас неговото изменение в противоположното му свойство -усещане от всички, че участват в една система, която определя нашата обща съдба. А как да предизвикаме това осъзнаване в нас и висшето въздействие, е посочено в методиката „Кабала“.

Как да слепим 7-те милиарда парченца на разбития съсъд

Въпрос: Защо много хора отказват да признаят наличието на кризата? Какъв е духовният корен на този отказ?

Отговор: Разбира се много от заинтересованите да скрият това, което се случва, правят всичко възможно, премълчавайки фактите. Тези действия произхождат от страха за последствията. Та нали правителствата не могат да предложат никакви реални решения, а това може да доведе до народно недоволство.
Ето защо, в края на краищата всичко зависи от разпространението на Кабала, методиката за поправяне на човека – от това, в каква степен ще успеем да запознаем хората, че тази криза не е случайна, че има определена цел – поправянето на връзката помежду ни. И докато не започнем да осъществяваме тази цел, кризата няма да приключи.
Днес, за първи път в историята на нашия свят се разкрива общата система на душите. Та нали сегашното състояние на света не е просто една криза, а разкриване на връзката помежду ни. Всички човешки страдания произтичат от факта, че тази абсолютна и неразривна връзка между нас е нарушена от нашия егоизъм. Ето защо за нас не съществува друго средство за избавление от страданията, освен поправянето на връзката, слепване на разбития съсъд.
Но хората трябва да разберат, че в този свят няма сили, способни да поправят нашето разделение, да поправят нашия егоизъм. Ние се намираме вътре в нашия егоизъм и не можем да се хванем за косата и сами да извадим. Трябва да открием онази външна сила, която ще може да преобразува егоизма ни в неговата противоположност – любов и отдаване.
Тази преобразуваща сила е и самата Висша сила създала егоизма. Тя е, която трябва да го поправи. И само науката Кабала позволява да привлечем към себе си тази Висша, поправяща ни сила.