Entries in the 'икономика' Category

Коронавирусът променя реалността, част 10

Какво е необходимо, за да се победи вируса?

Въпрос: Вие, като кабалист, виждате ли ударите, които ни  очакват? Имам в предвид десетте египетски наказания, т.е. десетте удара по егоизма на цялото човечество. Какво ни чака?

Отговор: Ние не сме задължени да понесем всичките десет удара. Ние вече сме ги понесли в миналото и затова днес те не могат да бъдат толкова мощни, както в Египет.

Затова са ни достатъчни само няколко сериозни намеци, когато ни мушкат, както мушка магарето с остра пръчица, наречена „стимул”, за да върви напред. Този стимул ни е нужен, за да се движим правилно напред.

Аз се надявам, че, може би, този вирус ще бъде достатъчен. Плюс нашите обяснения. Напълно е възможно, че човечеството вече е способно по някакъв начин да направи правилните изводи.

Тук много зависи от правителствата. Те, на първо място, започват сериозно да мислят за това, защото вирусът поразява цялата икономика.

Въпрос: Какво бихте посъветвали правителствата?

Отговор: Бих ги посъветвал да поумнеят. Просто да разберат, че развитието на човечеството не е в техните ръце и затова те са задължени да се вслушат в това, което говорят кабалистите.

Въпрос: А хората, които сега седят в къщи в изолация? Те какво трябва да правят?

Отговор: Искам хората да разберат, че нашите добри взаимоотношения са най-доброто, вярното и единственото лекарство, което може да ни доведе до благо, до добро и до всичко хубаво.

Въпрос: Тоест, хората, които си седят вкъщи, просто трябва  да разберат, че идеята за развитие на Природата е в правилните взаимоотношения между нас. Именно природата генерира проблемите и катаклизмите на всички нива. А от нас се изисква само взаимна реакция. Ако има реакция, проблемите намаляват, ако няма реакция, проблемите и налягането се увеличават. Правилно ли съм разбрал?

Отговор: Да. Трябва просто чувствено да се сближават един с друг по добрия път, и това е! Успех на всички нас!

От ТВ програмата „Коронавирусът изменя реалността, 12.03.2020

[262430]

Коронавирусът променя реалността, част 3

Коронавирусът – начало на египетските наказания?

Въпрос: Сега сме в преддверието на празника Песах, а символ на този празник са десетте удара по фараона. Епидемията от короновирус начало ли е на поредица  от катаклизми?

Отговор: Несъмнено, ние сме на много интересна част от нашето развитие, което сега изисква от нас по-правилно сближаване. Не с взаимна търговия, не с взаимна печалба, когато се използваме, искаме да правим пари за сметка на другите, а да се бъдем един с друг, в добри връзки. Тогава лети, премествай се, съединявай се, колкото искаш.

Въпрос: Тоест, вие говорите за някакви вътрешни чувствени  отношения?

Отговор: За намеренията.

Въпрос: В действителност, днес се чувства огромна зависимост на всички от всеки. Ако преди това някъде се топеше ледник или се водеше война, изобщо не се усещаше. Но днес това засяга целия свят и всички, естествено, са в тревога. Тук се проявява относителна солидарност, но тя сякаш е отрицателна: аз не искам да бъда зависим от другите.

Как да преминем от насилствена интеграция, когато усещам тази зависимост, към положителна?

Отговор: Нищо не можем да направим. Можем само да се учим от примера на древния Египет. Там също всичко се е правило чрез удари – с десетте египетски наказания.

Представете си, че няма короновирус, тогава ще има нещо друго. Да кажем, че живеем спокойно, както преди няколко месеца.

И изведнъж започва война някъде в Африка или в Латинска Америка, без значение къде, заради която спира добива на някаква суровина, например, рядък ценен метал. И заради  няколко килограми, добивани за година, може да спре цялата икономика. Какво ще правиш в този случай?

Всички правителства веднага ще застанат срещу тези две държави, които воюват помежду си и спират износа на необходимия за целия свят материал. Все пак светът ще открие глобалната зависимост и ще трябва  да приеме мерки, за да гарантира отношенията между всички да бъдат спокойни и добри. Иначе нищо няма да има.

Реплика: Между другото, в Уикипедия е дадено следното определение за взаимозависимост: „Във взаимозависимите отношения се подразбира, че всички участници емоционално, икономически, екологично, морално и по някакъв друг начин си влияят един на друг”. Тоест, зависимостта не е само физическа, но и морална.

Отговор: Да, тя се проявява на всички нива.

Въпрос: Значи, в обществото не достига разбирането на тази зависимост?

Отговор: Това е най-главното. Защото, искайки да развалим живота един на друг, спираме търговията, дори вредим на себе си. Само за да бъде по-лошо на другия.

Въпрос: Как мислите, каква болка усещат хората днес? Как вирусът действа на хората? В какво състояние се намира човечеството?

Отговор: Днес хората все още не усещат същността на този проблем. Те го предъвкват, но още, както се казва, не се задъхват от него, не са толкова загрижени: “Да, разбира се, има вирус. Добре, ще умират 100 човека от 100 милиона. И какво?“. Така че, разбирате, че това не са такива мащаби, с които може да се порази света.

Реплика: Така и в Египет тези удари също са започнали тихо. Но ние имаме възможност да се поучим.

Отговор: Да. С помощта на разпространението на методиката за интегрално обединение ние можем да обясним, че всичко това  може да се спре.

Предишни публикации:

Коронавирусът променя реалността, част 1

Коронавирусът променя реалността, част 2

Следва продължение…

Коронавирусът променя реалността, част 4

От ТВ програмата „Коронавирусът променя реалността“, 12.03.2019

[261940]

Парите: минало, настояще, бъдеще

През всички времена хората са считали, че евреите винаги са притежавали някаква особена тайна за “привличане на пари”. В това особено са били обвинявани кабалистите. А алхимиците са се опитвали да формулират “златната формула” на основата на “древно еврейско митично учение”.

В нещо всички хора са прави. Кабалистите действително знаят “тайната на парите”. И тяхната тайна е в отдаването.

Само малките деца не разбират, че всичко в материалния свят има своя цена, стойност, т.е. количеството усилия, които трябва да се вложат, за да се добие желаното. Парите са мярка. Но как можем да измерим вътрешните усилия на човека, неговата радост, горчивина или важност?

Трябва през цялото време да измерваме, за да се намираме в състояние на връзка помежду си. Хората активно се променят в резултат от своя труд. Появата на парите е всеобщ еквивалент от усилията ни, който е заменил реалния обмен на стоките.

А също така, парите са всеобщия еквивалент на човешките желания. Ако искам нещо, съм готов да дам всичко. Това може да бъдат нематериални ценности (да допуснем, спомен от любимата баба), но аз плащам за това материално. Всичко зависи от индивидуалните искания.

Кабала винаги изучава Източника на природата ни. За наслажденията трябва да се плати (с пари или усилия). Пари (кесеф) има същия корен с думата на иврит за покриване (кесуф), т.е. покриване на егоизма ми. Аз покривам желанията си, за да ги удовлетворя, създавайки върху тях екран чрез правилното им използване. Директно получаване в нашето затворено егоистично общество е невъзможно.

Затова понятието пари е свързано с екрана, който поставям над желанията си. За сметка на екрана и желанията мога да изпълня това, което искам, съгласно величината на екрана, т.е. в съответствие с тежестта на парите.

Когато човек иска много да купи нещо, тогава трябва, съответно на тази покупка, да заплати толкова пари, колкото поиска за нея продавача.

Това е варианта на отношения между нас в егоистичното общество. А как биха изглеждали те чрез алтруизма, когато схемата на обмен: пари – товар не работи, когато купуваме не това, което ни подхожда, а за да доставим удоволствие на другите?

Светът постепенно достига до нова икономика: парите престават да работят. Дори сега съществуват страни по света, където е възможно да вземеш банков заем не с нулев, а дори с отрицателен процент. Тоест ти връщаш по-малко отколкото си взел. Още…

Към прераждането на стария свят

Въпрос: Днешната икономическа система не удовлетворява потребностите на хората. Повече от половината от населението на планетата живее в тежки икономически условия и само един милиард се ползва от всички блага.

Освен това, икономическото развитие, което е в основата на капиталистическата цивилизация, практически е прекратило своето действие.

Но заедно с това има икономика от друг тип, например, роботика, изкуствен интелект и т. н. Може ли да се каже, че това е основата на новата икономика? Как ще изглежда икономиката след фазовия преход към новото човечество?

Отговор: Аз мисля, че преходът ще бъде именно фазов, качествено нов. Работата не е нито в икономиката, нито в екологията, а в това, че човечеството ще съществува по други принципи, на друго ниво.

То ще живее в постигането на външното пространство, което ще разкриваме, изхождайки не от нашите пет земни, егоистични сетивни органа, когато ще усещаме света вътре в себе си. Тоест, какъвто го наблюдаваме сега, такъв ще се рисува вътре в нас.

Обединявайки се, ние ще започнем да развиваме в себе си чувства, предаващи картината на света, съществуващ извън нас, а не минаващ през нашите материални органи на усещането. Точно затова сега го усещаме толкова тесен, безизразен, ограничен.

А новият свят е съвършено друг. Това е светът на силите и чувствата, а не на обектите и явленията, които се рисуват в нашето егоистично въображение. И тогава, естествено, икономиката, културата и целият наш живот ще придобият съвършено друг, „извънземен” смисъл.

Ние ще станем такива същества, които няма да имат нужда от никакви материални блага, свойства, атрибути на обкръжението и т. н. Ще се храним с енергия, построена на синергетиката, на взаимодействието, на равновесието на положителните и отрицателните сили на природата, между които и ще съществуваме.

Тоест, следващото ниво на човечеството не е материалното ниво, а нивото на мислите, на намеренията, на енергиите. Затова аз не мисля, че ще остане нещо от нашата икономика, екология и от цялото ни общество. Трябва да се преродим. И това прераждане се състои именно в това, че излизаме от себе си и започваме да възприемаме света извън нас.

Реплика: Тоест, няма смисъл да говорим за продължаване на технологичното развитие…

Отговор: Всичко това ще умре. В него няма никакъв смисъл. Днес почти не сме ограничени във възможностите си. А за какво са ни? Единственото, в което човечеството преуспява са страданията.

Всички блага, които бихме могли да придобием с помощта на икономическите и технологични възможности не ни радват. Вече не чувстваме потребност от тях. Хората употребяват наркотици, за да се самозабравят, не искат да се женят, да раждат деца. Човекът като че ли крещи вътре в себе си: „Оставете ме на мира с вашите технологии. Не ме интересува този живот!”.

Надявам се, че ще дадем отговор на хората заради какво той съществува. На първо място, човечеството трябва да се вслуша и да разбере, а след това да мисли за това как да организира новия живот. Иначе няма да иска да живее.

От беседа с Михаел Лайтман”, 29.11.2015

[172705]

Black Friday

Въпрос: Какво мислите за Черния Петък – специален ден в годината, около който има голямо вълнение по цял свят и всички стоки се продават с голямо намаление?

Отговор: Проблемът на нашето време е, че съвременната икономика е абсолютно неразбираема както за обикновените потребители, така и за големите икономисти.

Достигнахме състояние, в което не сме способни да продължаваме предишните икономически отношения. Защото в действителност, 90% от произвежданата продукция е абсолютно ненужна. Не можем да спрем производството, защото, ако се закрият предприятията, няма да има с какво да бъдат заети хората.

И производителите, и собствениците на предприятията няма какво да правят, ако им се отнеме икономическия стимул, стремежа за получаване на печалба. Светът ще престане да се върти.

Затова мисля, че ще бъде намерен друг изход. Вече се дават съвети да се раздават по сто долара за покупка, за да се стимулира производството и търговията. И без това печатаме книжни пари, които не са обезпечени с нищо. Така че, хайде да дадем на всеки гражданин нормална заплата или още по-добре талони за покупки, за да не трупа пари.

Вече се приближаваме до времето, когато няма да има никаква връзка между това колко печели човек и колко купува. Както при комунизма: всеки ще получава толкова, колкото му е необходимо за нормално, балансирано съществуване. А ще работи толкова, колкото е необходимо на обществото.

Фабриките няма да произвеждат излишна продукция и в резултат на това всичко ще се успокои. Но най-първият етап ще бъде, да се дадат на всеки по хиляда-две хиляди, които той трябва да изхарчва всеки месец.

Държавата ти дава пари, отиваш в магазина и купуваш. Някой трябва да произведе стоки, за да запълни купеното от теб. Фабриките ще започнат да работят, търговията ще се оживи, цялото колело ще се завърти. Така ще поддържаме икономиката.

Това действие прекъсва връзката между факта колко печели човек и колко потребява. Заработването и потреблението се превръщат в два независими механизма. Това е първата крачка, всеки да работи толкова, колкото е необходимо за обществото и да получава нужното за своето комфортно, разумно съществуване.

Въпрос: Какво е това, завръщане към кибуците ли? Нали социалистическата система рухна?

Отговор: Социалистическата система рухна, защото свързвахме дохода на всеки с неговата производителност. Но сега сме достигнали до тавана в производството на стоки и това вече не е необходимо.

Новото разпределение ще произлиза от излишъка на стоки, а не от недостига им. Затова вече не може да се нарече кибуц или социализъм. Това ще бъде променена система на обществото, в която ще има пълно изобилие и ще е необходима само поддръжка на стандарта на живот на оптималното ниво, прието като норма от всички.

Няма никаква необходимост да се работи повече от това. Но за построяването на поправена система на обществени отношения, са нужни поправени хора. Тоест, системата на интегралното образование.

От програмата на радиостанция 103 FM, 29.11.2015

[171785]

Глобалната финансова криза започна

Мнение: Днес все по-често слушаме за приближаването на световна финансова криза. Но истината е, че тази криза вече е започнала. Най-малкото, финансовите пазари по цял свят вече се рушат.

По-голямата част от тези крушения стават в страни, които са известни като развиващи се пазари. Повечето от тях нямат много развити икономики, и затова светът не знае за тях.

В последните години развиващите се страни получиха достъп до евтини доларови кредити. Но сега, когато доларът стана по-силен, на длъжниците се налага да заемат все повече в местната валута, за да обслужват дълговете в долари. И при това, цените на много от стоките, които тези страни изнасят, падат.

Точно такива причини предизвикаха кризата в Латинска Америка през 80-те години и азиатската финансова криза през 90-те години.

Предстои почти всички световни фондови пазари значително да паднат в сравнение с рекордните максимуми на тази и на миналата година. Но засега те още са далеч от сриване. В по-голямата част на развиващите се страни ситуацията е съвсем друга.

23 страни, в които фондовата борса се е сринала: Малайзия, Бразилия, Египет, Китай, Индонезия, Южна Корея, Турция, Чили, Колумбия, Перу, България, Гърция, Полша, Сърбия, Словения, Украйна, Гана, Кения, Мароко, Нигерия, Сингапур, Тайван, Тайланд. Това е само началото, тъй като кризата трябва скоро да премине от развиващите се страни към развитите.

Централните банки губят контрол над ситуацията, а до световен срив не остава много – през есента на 2015 ни чакат поредица от сътресения. Глобалната финансова криза вече започна и в близките месеци ще стане ясно колко мащабна е тя.

Реплика: Кабалистите имат средство – обединението. Само то ще изведе нашия свят към следващото му състояние. Тъй като светът е създаден върху отломките на единна система, наречена Адам, то само реставрирането на тази система или нейното поправяне, ще приведе нашия свят към устойчиво и добро състояние.

Науката кабала говори именно за това, как да реализираме методиката на поправянето на нашия свят. Проблемът е, че трябва да поправяме не света, и не финансовата система, а човека и обществото. Никой не иска това, и никой не вярва, че е възможно.

Трябва да преодолеем психологическата бариера, а тя се преодолява под въздействието на поправящата висша светлина, наричана „светлината на Тора“ или просто „Тора“, или „Реформираща светлина“. Но за да може тя да ни въздейства, ние трябва да поискаме това от нея. Молитвата възниква в следствие на страдания и безизходност или в следствие на въздействието на обкръжението, което ние сами създаваме. Така избираме или пътя на страданията, или пътя на Тора.

[165065]

Световната икономика на прага на кардинални промени

eto_interesno_100_wpВъпрос: Как преходът от старите материални ценности към  нови, ще повлияе на световната икономика?

Отговор: Мисля, че в сегашното си състояние икономиката е на доизживяване.  Не самата икономика, а отношението на хората към нея. Днес се променя погледът ни към света и живота, става все по- пасивен.

Затова икономиката на неудържимото потребление ще се смени с тази на самодостатъчното съществуване. Човечеството ще престане да се стреми към големи материални достижения и богатство.

Виждам как огромни маси хора стават все по-пасивни. Вижда се и в Русия, и в Америка. В Русия са съгласни с политиката на спокойно съществуване с обработване на малки участъци земя. В Америка със социалистическата политика на президента Обама, с неговите програми за здравеопазване и всичко останало.

Ние ще достигнем до такова състояние, когато след прехода към нов етап ще последва рационално развитие. Ще разберем, че нищо от това, което е било в миналото – нито богатството, нито знанията, нито славата, нито изкуството, нито дори религията (защото днес и религия няма, това е само политика на властта), не може да ни доведе до никъде. Остава само постигането на смисълът на живота, защото през всичко останало човечеството вече е преминало.

И така, естествено, и икономиката ще се промени. Тя ще съществува, развива и видоизменя само във вида, в който ни е необходима, за да задоволи нашето тялото  (на животинско ниво),  т.е. нормално да ни нахрани, облече и обуе всички.

Всичко останало, което днес се раздува във всички направления като сапунени мехури, се доизживява, защото води света към състоянието на криза, в което се намираме.

Въпрос: Означава ли това, че самата икономика ще се спука като сапунен мехур?

Отговор: Ще се свие, защото е прекомерна! Ще я промени или световна война, или безчувствеността на хората. Ако по някакъв начин избегнем войната, апатията на хората към всичко ново постепенно ще застави икономиката да се свие.

Виждаме какво се случва днес. Вече никой няма нужда от многомилионното китайско производство и японските технологии. Постепенно всичко се ликвидира. Хората губят интерес към придобиването.

Това е естествен процес на вътрешно развитие на човешките желания, които преминават от материално потребление към нещо ново. Вече сме преживели подема на интереса към науката и културата. Днес те с нищо не ни напълват, не дават смисъл на живота ни.

А без тях остават само наркотиците, войните и други крайни решения, или изход на нов етап, на ново ниво на съществуване, ако го има.

Тоест, днес трябва да се даде възможност на хората да видят, че изход действително има. Такъв съществува. В крайна сметка у тях възниква вътрешено търсене на това, защото развивайки се отвътре, човек започва да се пита: «В какво е смисълът на съществуването ми? Ако го няма, жалко, че съм се родил.».

Следва продължение…

От ТV програмата „ Последното поколение“ 16, 19.08.2015

[165903]

След нас и потоп

Мнение: „Световният природен фонд (WWF)” обяви 13-ти Август 2015 за Денят на екологичен дълг към Земята. Смисълът на този ден е, че на тази дата човечеството е достигнало максимум на използване на ресурсите, които Земята е способна да регенерира за година. В оставащите дни до края на годината ще живеем изцяло за сметка на запасите на Земята.

Оказахме се в задънена улица – развитието на икономиката ни води до разрушаване на Земята, но човечество не желае и не е способно да се откаже от масовото потребление.

Коментар: Именно затова трябва да разпространяваме методиката за поправяне на нашата природа, тъй като това е най-важната и най-реалистичната задача. Само осъзнаването на възможността за друг, по-висш начин на живот, без ограничения или получаване, а с отдаване, ще ни издигне до подобие с Твореца и ще спре нашата лудост. Ще се издигнем на ново ниво на развитие или по пътя на страданията, или по пътя на разбирането и осъзнаването на нуждата от това.

[165021]

Предстои ни заедно да построим новия свят

С тъмния шрифт са коментарите на автора на блога

Мнение: (М.Делягин, директор на института по проблемите на глобализацията, доктор на икономическите науки).

В днешно време се разрушават всички приети правила. Глобалната икономическа криза маскира прехода на човечеството в качествено ново състояние. В интегрално свързан, единен свят.

Ако по-рано променяхме обкръжаващия ни свят, сега променяме как възприемаме този свят. Започваме да осъзнаваме, че се намираме в мрежата от закони на природата, които управляват обществото и го водят към ново единно състояние.

Промениха се мотивите на обществото: хората започнаха осъзнато да жертват интересите си в името на емоциите. Човек по същността си се явява „желание да напълни себе си с наслаждения“ и съществува за това.

Държавите са взели подчинена позиция по отношение на глобалния бизнес. Такъв е законът на егоистичното ни развитие: днес парите купуват всичко и диктуват всичко. Но този закон вече се сменя с друг…

Високата производителност на информационните технологии оставя все по-малко количество хора, като нужни за производството на блага. В резултат на технологичното развитие, за обезпечаването на човечеството с всичко необходимо, ще е нужно участието на 2-3% от обществото.

Резултатът е социалната ликвидация на средната класа. И не само средната, а въобще на всички, които не са силни, а след това и силните ще се „погълнат“ един друг …само ако разкриването на закона на природното развитие не ги доведе до осъзнаването, че обществото трябва да бъде променено, именно в съответствие с този закон.

Това унищожава традиционната демокрация, пазарната икономика, пазарните отношения, печалбата престана да служи като замяна на смисъла на живота. Това са признаци на проявата „свише“ (против нашите желания) на новото общество и новия свят.

Затова Западът е намерил временен изход в отърваването от „излишното“ население. Но това решение, поради своята безчовечност, може да бъде само временно. Очевидно се има предвид поощряването на безбрачието, развала на семейството, разпространението на наркотици и прочие.

Предстои ни заедно да построим новият свят, защото старият вече е приключил. Много е важно в началото да разберем, че той трябва да бъде построен не по старите шаблони, а по тези, които ни показва природата. Това е описано още преди хиляди години в науката Кабала и очаква момента да бъде реализирано.

[165599]

Рационално потребление в едно хармонично общество

laitman_2011-08-13_7770_wОбразоването и информирането са в основата на всичко, дори и на новата икономика. Но икономистите искат да запазят старите методи и същият начин на живот да продължава, както преди, без да се променят хората. Но от икономическата криза не може да се излезе по този начин.

Първо, най-важното е да се образоват и възпитават хората, да се подготвят за новата фаза от човешкото развитие – живот в хармонично общество, в което всеки рационално получава това, което му е необходимо. Трябва да постигнем съгласие за едно устойчиво потребление и тогава цялото общество ще постигне баланс.

Икономическо развитие не означава днес да има 500 вида сирене, а утре към тях да се добавят още 200. Начинът ни на живот трябва да бъде рационален, а рационално потребление означава, че нямаме нужда от излишни неща, че гледаме на себе си, на обществото, на семействата си и на целия си живот от позицията на общото благо.

Но това не значи, че е необходимо да извличаме всичките ресурси на природата и да задължаваме хората да работят по много часове на ден докато не остареят и животът им не се пропилее.

На човек му е необходимо свободно време и време, в което да образова децата си. Малките деца не бива да бъдат захвърляни в детски заведения от 7 сутринта до 7 вечерта без да виждат родителите си, а когато родителите им ги вземат в къщи вечерта, те вече нямат енергията и времето да бъдат заедно пълноценно.

Въпрос: Но хората не се чувстват нещастни. Статистическите проучвания показват, че повечето хора са доволни от живота си.

Отговор: Хората не са научени на нищо друго, те не познават никакъв друг живот. Объркани са. Живеят по начина, по който са научени, и си правят хубави статистически графики. Тук става въпрос за същността на живота.

Светът навлиза в криза, която ще донесе абсолютно безредие и икономистите не могат да продължават да работят по старите методи. Само преди стотина години хората са работили по 10-12 часа на ден. Днес пак работят по толкова, въпреки целия този технологичен напредък.

Как може човек да е доволен от такъв живот? В миналото той е работил във фабрики с машини, сега работи с компютри, но принципно, нищо не се е променило. Той е бил на работа по цял ден без да вижда децата си, но поне съпругата му е била вкъщи с тях. Днес дори жените са принудени да работят по цял ден.

Въпрос: За съвременния човек, работата заема най-важното място в живота. Ако питаме някоя млада жена за съпругът ѝ, то тя ще ни каже името му и какво работи той. Всеки оценява себе си според длъжността, която заема, и заплатата, която получава.

Отговор: Това е в резултат на влиянието на обкръжението върху човек от холивудските филми, рекламите и медията като цяло. Човек започва да гледа на живота през такива очила, каквито му сложат. Ние не образоваме хората. Само им даваме играчки – мобилни телефони и компютри – и ги превръщаме в потребители, които да ни помогнат да развием икономиката. Хората само работят и купуват, работят и купуват, като по този начин помагат на някой да забогатее.

Въпрос: Но хората не знаят какво е това рационално потребление.

Отговор: Ето затова ни трябват главно образоване и информиране. Няма нужда да променяме нищо друго. Нужно е само да образоваме хората, и най-вече икономистите.

От ТВ програмата „Решението”, 24.06.2015

[163011]

Европейската безизходица: съюз с хомот на шията

laitman_2011-06-03_0386_wВъведение

Свидетели сме на ново изригване на конфликта между почти банкрутиралата Гърция и водещите членове на Евросъюза.

Покрай търсенето на конкретно решение, тази ситуация предизвиква множество въпроси от по-общ характер – за отношенията между държавите в разклонената система от взаимовръзки, за силните и слабите, за това как си влияят една на друга, за разположението на силите в Европа.

Трябва да отбележим, че не за първи път Гърция преживява икономическа криза. Органите на държавно управление в тази страна се отличават с ниска ефективност, а понякога и с корупция. Когато тя постъпваше в Европейския съюз, всичко това беше достатъчно ясно на всички и въпреки това, те я приеха с разтворени обятия.

Оттогава Гърция е длъжна да се подчинява на общото законодателство, на Европарламента и евро-бюрокрацията. Тя няма право да разработва собствена програма за спасение и всъщност се намира под външно управление. При това ключова роля в това управление играят Германия и Франция, които са икономически силни държави, диктуващи свои условия.

В резултат на това, от една страна, Германия предлага помощ, а от друга, гърците виждат в това „мечешка услуга“, чиито условия те не са в състояние да понесът.

Съюз на силните

Въпрос: Как в действителност се изграждат взаимоотношенията в Европейския съюз?

Отговор: В моите очи Евросъюзът винаги е бил като болен, когото не желаят да лекуват. Отначало са го „породили“, създали го по такъв начин, че той да е обречен да страда, а в крайна сметка –   на смърт и на разпадане.

Всъщност това не е никакъв съюз. Нищо не обединява участниците в него. Свободната икономика сама по себе си не може да служи за сплотяващ фактор, тъй като в нейните рамки всички водят борба помежду си.

Извън рамките на истинската консолидация са останали банките, промишлените сектори, потребителските фондове, а най-вече хората и техните желания – базовата „субстанция“ на Съюза.

Ако наистина се обединяват в нещо –  трябва да се започне от основата. Нашата основа е желанието за наслаждаване. И „обединение“ означава, че аз приемам желанията на другите като свои собствени.

Обединяваме желаниетята си и се отнасяме към тяхната съвокупнсот като към едно  цяло. Цяла Европа за нас е като един човек. В такъв случай няма слаби и силни – всички са равни. С други думи, всеки обезпечава благото на всички.

Но нима Еврозъюзът  е създал такова равенство? Напротив, Германия и Франция в самото начало са оформили идеята за обединение по такъв начин, че да преуспяват, да забогатяват, да станат силни, а не да помагат на слабите, изграждайки равенство, общност и повсеместно да изравняват жизненото равнище.

И като резултат, в продължение на всички тези години на съществуване, европейският „съюз“ служи на това, че експлоатира слабите.

Съдбата на неудачниците

Представете си: отивам в банката и откривам, че сметката ми е на минус.

Защо трябва да страдате от това – ми казват – По-добре да ви отпуснем заем под два процента.

Вземам заема, но след известно време става ясно, че не мога да го изплатя навреме. И минусът започва да расте.

– Няма нищо – ми казват – Ще ви дадем друг заем, но под 4 процента.

И отново поради липсата на изход, нагълтвам въдицата. Тъй като банката има интерес от това. Точно с това тя се храни. В действителност, на нея не й трябва аз да върна дълга. Напротив, колкото повече заем вземам, толкова повече процента ще олихви, толкова по-добре за нея.

Така излиза, че страна от типа на Гърция, получавайки заем от Евросъюза, с годините ще потъва в дългове.

С други думи, европейските управляващи са заинтересовани от съществуването на страни-неудачници. Те преднамерено създават ситуация, при която страните от Южна и Източна Европа да остават слаби и да страдат от тежестта на непосилните дългове.

А като цяло, на този принцип е построена цялата световна икономика. Тя се „опира“ на слабите, на които е съдено да остават длъжници и да връщат процентите, които съставляват по-голямата част от дълга.

Друг известен пример са американските студенти, които вземат заем за обучение, който след това изплащат дълги години. И дори ако не всички успеят да го върнат, банките са доволни – за тях това е постижение.

В крайна сметка още много страни ще се окажат на границата на краха и в последния момент ще бъдат принудени да вземат заеми с продиктуваните им лихви. А само две страни, предимно Франция и Германия, ще спечелят от това.

Такава е текущата ситуация, макар че и на тази игра ще й дойде краят.

Ето защо аз предполагам, че в гръцкия колапс няма нищо непланирано предварително. Всички знаеха, че в тази страна няма развита промишленост, че тя живее основно от селско стопанство и туризъм.

Още отдавна на нея й предложиха да продаде своите малки острови  и макар че за Гърция това да означава да си продаде душата, тя няма какво друго да направи, щом хазната й е празна…

Икономическата слабост прави гърците силно уязвими пред всякакви стълкновения и кризи в Европа. В случай на сериозни сътресения те могат да се лишат от доходи от селскостопанската продукция, от туристически поток – и тогава нищо не остава, освен да закриеш страната…

Въпрос: Защо се получава така, че един народ е икономически силен, а друг – обратно?

Отговор: Някои изследвания показват, че в православните страни е прието друго отношение към работата. Това се отнася до Русия, Украйна, Грузия, Армения и др. Многовековното влияние на православието е насадило у хората определена безучастност към усилията, вложени в работата.

Проблемът тук не е във вярата като такава, а в подхода, който се съхранява и в този смисъл отслабва народа. От друга страна, в католическите и протестантските страни се насажда друга трудова етика.

Така или иначе, във всеки случай характерът на народа не може да бъде променен за един час и затова силните държави безусловно ще използват бедите на слабите.

От 598-а беседа за новия живот, 12.07.2015

[163131]

Обезпокоеният свят разкъсва глобалната икономика на части

laitman_2011-05-27_4297_wМнение: В миналото остана времето, когато са прекроявали световната карта със силата на оръжието. Икономиката стана главно поле на съвременната борба. В съвременния свят действат санкции, от които силните страдат по-малко, отколкото слабите. Преговорите за търговски операции се използват като икономическо оръжие.

Надеждата за договаряне в глобален мащаб постепенно изчезва, а паяжината на разнообразните споразумения се разраства. В регионите  силните играчи работят за създаването на закрити пазари, към които техните компании имат преимуществен достъп. Те не възнамеряват да обединят световната икономика в единен организъм.

По-рано се е смятало, че транснационалните компании и корпорации ще помогнат да се приведат към зависимост  враждебните страни и с това да способстват за укрепването на мира. Но на международните структури не им е нужно взаимоизгодно сътрудничество. На тяхната база се създава конкуренция на геополитично ниво.

Реплика: А иначе и не би могло  да бъде – светът се развива с развитието на егоизма в него и затова злото тласка света напред. Така че да бъдеш оптимист означава да не знаеш основата за развитие на света. Тъй като е казано: „Създадох егоизма и създадох Тора за неговото поправяне“, а без знание за поправяне на егоизма в противоположната му сила ние имаме само една отрицателна сила в света, която го управлява и  тласка към гибел.

[156398]

От безизходица към светлина

laitman_2010-05_ny_81684bb9e3_bМнение: По-официални данни икономиката на САЩ, от 2009 година, навлезе в стадия на възстановяването. Но да се има претенции към икономика, която е в пълна зависимост от потребителите, чиито доходи не нарастват – е абсурд! Нивото на промишленото производство си остава същото, както и до рецесията.

Икономистите въобще са изчезнали и не правят каквито и да е изявления. Всички страни са убедени, че да се отървем от системата на глобалната икономика означава неминуема икономическа смърт. Но в действителност смъртта на икономиката е в глобалната система.

Работните места се изземат от американците и се разкриват за азиатците и като следствие на този процес, настъпва крах на вътрешното потребителско търсене, съкращаване на данъчната база, невъзможност на правителството да обезпечи ангажимента си по-пенсионното осигуряване.

Невъзможността от създаването на нови домакинства предизвиква спад на пазарите за недвижими имоти, мебели и битова техника. Випускниците от средните учебни заведения – колежите – живеят с родителите си. Достъпната работа с частична заетост не може да позволи да се заделят спестявания. Хората купуват леки коли, вземайки 100% заем.

Понижаването на потребителското търсене, което е основа на икономиката, е очевидно от самото начало на кризата, но информационната пропаганда е прекалено силна и хората по неволя стават участници в собственото си унищожаване.

Реплика: Егоизмът е непобедим! Той ни подготвя, както се говори в книгата Зоар, отрова на върха на острието и ангелът на смъртта го поднася към устата – а нещастния човек няма друга възможност, освен да отвори уста и да погълне капката отрова.

Тъй като той чувства в нея наслаждение и едва тогава – смърт! Само въздействието на висшата светлина (ОМ) може да предизвика неговото поправяне. Науката кабала обяснява как да бъде направено това.

[155660]

Икономиката на нещастното бъдеще

laitman_2009-02-17_1673Мнение: Как се живее в свят, в който роботите са заменили хората, а доходите отиват изключително в техните собственици? На хората им остава само да оцелеят, изпълнявайки работа на повикване, за ремонт, доставки (което също е под въпрос), други дребни услуги. Светът върви към икономика на съвместното потребление.

Новото програмирано обезпечаване позволява да се раздели човешкия труд на малки задачи, с ниво на разплащане. определящо се от конкуренцията между претендентите.

Работниците се избират в интерактивен режим и се оценят според рейтинга, определен от системата. Основната печалба получават собствениците на програмното обезпечаване. Остатъкът остава за този, който е извършил работата по поръчка.

Например, порталът Mechanical Turk, принадлежащ на корпорацията Amazon, предлага услуги по трудоустрояване, при минимално заплащане за кандидатите на ден и работа на надница. Изплащат се видове работа, които компютърът не е в състояние да извърши.

Към тях се отнасят работите по съставяне на описание на товара, по избор на най-добра фотография, разчитане на ръкописен текст. Amazon като организатор на проекта  с всяка заплатена дейност получава не малък процент за себе си.

Същността на работата на повикване се състои във връщане към работата на парче, която е била разпространена преди повече от сто години. Именно в зората на капитализма работниците не са имали никакво влияние върху работодателите, работили са до късно, не са имали никакви юридически права и са били отговорни за всички рискове.

Порталът по трудоустрояване от Amazon при това заявява, че е предприятие по услуги, което свързва купувачите с продавачите и не е отговорно за порядъка на техните взаимоотношения.

Такива услуги стават привлекателни за хора, търсещи допълнителен доход  и такава възможност им се струва привлекателна, отчитайки, че нивото на заплатите в икономиката не са се изменили през последните 30 години, а всички финансови изгоди се получават изключително от върхушката. Постепенно се връщаме в ХІХ век…

Реплика: Пак се налага да повтарям, че без обединение на хората чрез интегрално възпитание, те безсмислено и безкрайно ще се експлоатират едни от други, докато не се върнат в „каменния век“. Чакат ни страдания, които ще ни покажат изхода от този застой, към който ни тласка егоизмът. Но това е пътят на страданието.

Възможен е и път на светлината – да предизвикаме силата на поправянето на егоизма, чрез нашето обединение посредством интегралното възпитание. Веднага щом започнем да го прилагаме, незабавно ще открием неговите забележителни свойства във всички насоки на нашия живот.

[154735]

Гаранции за щастие

laitman_2011_0079ВъпросДоказано е, че обществените връзки в живота оказват много силно влияние върху това колко щастливи ще се чувстваме. Ако се намирам в общество на оптимисти, на радостни хора,  тяхното настроение ми влияе и аз също започвам да се чувствам щастлив.

Колкото повече приятели имам, толкова по-добре се чувствам. Това оказва положително влияние дори върху здравето. Ясно е, че като имам много приятели, мога да разчитам на тяхната поддръжка, на помощ при устройването ми на работа и решаване на проблеми с парите. И все пак, защо обществените връзки заемат толкова централно място сред всички фактори, оказващи влияние върху щастието?

ОтговорТакъв е законът на природата. Всички нейни части, започвайки от най-малките елементарни частици в атома, до звездите, до огромните клъстери / струпвания /  на материя, цялата интегрална екологична система, цялата симбиоза на неживата, растителна и животинска природа живеят и напредват само в една посока – към все по- съвършено и сложно съединение.

Степента на връзка и комуникация между всички части на природата определят нивото на живот, чувствата, впечатленията, способността за оцеляване и защита. Колкото по-развити са връзките в обществото, толкова повече са възможностите ни да компенсираме и поправим неизправностите в едни системи за сметка на други.

Строим ги по подобие на нашето тяло, което умее да балансира себе си и да преодолява проблеми, болести, вируси – и всичко това за сметка на огромното количество връзки. В нито една клетка на тялото, ако я разглеждаме сама по себе си, няма нищо особено.

Но тъй като всички тези клетки се съединяват заедно с многостранни, взаимни връзки, те са способни винаги да се поддържат една друга. Винаги съществува възможност за помощ на проблемните части на тялото вътре в тази система да преодолее болестта, да възстанови равновесието в нея.

Тялото постоянно контролира всички свои части и разпределя ресурсите съгласно степените на важност на всяка една от тях и необходимото за неговия живот. Ако можехме да пренесем същата тази форма на взаимоотношения в човешкото общество,  бихме достигнали  пълно равновесие, социално и психологично здраве,  балансирана икономика и хармонични семейства.

За това недостигат само правилните връзки. И обратно, от построените връзки може да се види какви системи още са ни необходими, за да постигнем всеобща хармония. По такъв начин работят обратните връзки, позволяващи ни да узнаем какви части от системата изискват повече развитие за подобряване на нашата среда, на обществото и човека в него.

От 242- беседа за новия живот, 17.10.2013

[154515]

Място за крачка напред

Мнение: Светът около нас неизбежно се променя, измененията имат глобален характер. А какво ще дойде да замени съществуващия световен ред ?

Състоянието на световното стопанство свидетелства, че капитализмът е станал глобален, външните пазари не съществуват, защото именно икономическата експанзия е главната сила за неговото развитие.

Но той не е готов да се откаже от властта, в негово разпореждане са държавния апарат, армията, полицията, парите, пресата – всичко необходимо за запазването на властта и печалбите.

Но всички тези механизми не могат да решат проблема, а само да отсрочат неизбежното: капитализмът неизбежно ще бъде променен от социализма, не от типа СССР, а истински, при който средствата за производство ще принадлежат на обществото, а в СССР те са принадлежали на държавата. Самата държава ще бъде премахната поради непригодност, а в СССР държавата ставала все по-силна и обществото било превърнато в неин придатък.

Социализмът е социално строителство, пряко народовластие, съвети, отговорност на всеки член на обществото пред всички. Народът да се възпита така, че инструментите за сътрудничество и взаимопомощ да станат потребност на обществото.

Същността на икономиката е в разпределението на ресурсите. Същността на капитализма е в натрупването, а не в разпределението. Смята се, че за да се построи мащабен обект е достатъчно решението само на един човек, притежаващ достатъчен ресурс.

Но хората изкарват пари (концентрират ресурси) не, за да се използват за обществото (да се строи, да се произвеждат стоки), а за да заработват, да изземат ресурси от обществения оборот в елитното потребление. Особено явно наблюдаваме напоследък обедняването на населението и обогатяването на елита.

Производителите правят всичко, за да стимулират търсенето, т.е. да заставят човека да купи новото. Цялата индустрия на модата съществува, за да застави човека да се избави от „старите” вещи и да купува нови. Бурно развитие са получили технологиите на планираното остаряване – вещите бързо и неизбежно се чупят, ремонтът им е неизгоден – по-изгодно е да си купиш нови.

Плановата икономика се съставя от прогнозата за потребление от всеки потребител до всички страни (по света) по всички групи стоки. Тези данни се въвеждат в единна база. Матрици се съставят и на средствата за производство (на машини, храна, транспорт…). Всички матрици се свеждат в една – така се изчислява потребността от суровини и пр. Пресмята се логистиката и се разпределят поръчките по предприятията.

Въпреки че тази задача е с колосална сложност, днес изчислителните технологии позволяват да се разчете икономиката на всяка страна и света в реално време, с отчитане възможностите за внасяне на корекции в хода на производството.

На 3d-принтери могат да се „напечатат” практически всякакви предмети за потребление (съдове, мебели, облекло и пр.) . Нанотехнологиите позволяват да се произвеждат синтетични материали за тях със зададени свойства. А тяхното широко разпространение прави ненужно масовото производство на най-много стоки за народно потребление.

Реплика: Технически всичко е вярно, освен едно – такова развитие е противно на природата на човека. Да измени природата от егоистична на алтруистична може само методиката за интегралното възпитание и образование (МИВО), основана на науката кабала. А след това вече хората ще могат да разберат технически и технологично как да се реши задачата за усвояване на следващото стъпало за развитие на човечеството.

[154131]

Социалното инженерство е по-важно от ПВО (Противовъздушната отбрана)

laitman_2010-02-02_2054През 60-те години човешкото развитие се е изменило рязко. Усложняването на техниката принудило развитите страни да развиват компютрите за нейното управление.

Осмислянето на комфорта, изчезването на дефицита на необходимите блага насочило енергията от придобиване на насъщния хляб, към развлеченията. Създаването на масовото потребление в обществото станало инструмент за поддържане ръста на икономиката.

Произвеждайки твърде много, развитите страни се сблъскали с кризата на свръхпроизводството и с кризата на свободното време – човекът е трябвало да бъде зает с нещо. СССР загива, несправяйки се с опита си да ангажира човека със саморазвитието му.

Западът намерил спасение в развлеченията (масовият туризъм, социалните мрежи), за да не мисли човек, трябва да е зает с възприемане на хаотично сменящи се едно след друго впечатления.

Представите на Жюл Верн за технологичния прогрес не са се потвърдили. Вместо база на Марс и подарена енергия, човекът получил диетична кола и вход в Интернет. Технологичният прогрес се пренася в новата сфера на социалните отношения. Човекът не само не полетял към звездите, а дори, едва кацнал на Луната.

Компютърните технологии и развлеченията се преплели в технологията на комплексното управление на обществото. Социалните технологии позволили да се отлива личността и обществото на научна основа, във всякакви форми. Западът усвоил важността на управление на обществото.

СССР е разрушен не от Пентагона и Силиконовата долина, а от Битълс, даващ привлекателен образ на Запада и заставяйки номенклатурната младеж да ненавижда своята страна.

Глобалната конкуренция се води в сферата на образи, формиращи масовото съзнание и на новите (социални мрежи, компютърни игри) методи на организация на обществото.

Ние се подиграваме на западните изследвания за хомосексуализма, не виждайки в това търсене на нови методи за управление на човека, за неговото преустройване на психофизиологичната му основа.

Социалното инженерство е по-важно от ПВО, както учи опитът за унищожаване на СССР. Не успявайки да противостои на социалните технологии, просто няма защо да се бомбандира.

Реплика: Идеята е правилна, но недообмислена. Вместо търсения на нови технологии за промяна на човека и обществото, ще се наложи разкриване на технологии и тяхното поправяне от висшата сила на светлината. Човечеството вече усеща къде да постави крак, за да направи правилната крачка напред…

[153932]

Епохата на антилиберализма

laitman_2011-01-28_4787_wМнение (Юджийн Чърнийч): Състоя се трансатлантически алианс между Ротшилд (притежаващи състояние над 3,2 трилиона долара) и Рокфелер (с един трилион по-малко от Ротшилд). Но номер едно от семействата остана Барухи. Възможно е тяхното финансово състояние да е по-малко от това на Ротшилд и Рокфелер, но положението им в световната върхушка е много по-високо и сериозно.

През 1613 година те създадоха Standard Chartered Bank – банката на банките! Истинската власт е тайната власт. Ротшилд продължава да управлява. Следващата стъпка е да бъдат премахнати „младите пари“ и тяхната конфискация ще отложи световния икономически срив с 5 до 10 години.

Така общите усилия на старите семейства са насочени към премахване на финансовите парвенюта. Като цяло, антилибералният курс набира сила в глобалната икономика. Една напълно нова епоха – епохата на антилиберализма – се разкрива пред очите ни.

Реплика: Каквото и да са решили „в мълчание“ семействата на върха, Природата води творението до подобие с Висшата Сила, постигане на свойството отдаване и любов. Това ще се случи или насила, или доброволно, и всеки един може да направи избор, започвайки от Ротшилд, Рокфелер, Барухи и достигайки до най-бедните!

[153242]

King World News: Централните банки в света фалират, настъпва всеобщ колапс

laitman_2011-02-03_3788_wМнение /Егон фон Грейрц, основател на Matterhorn Asset Management в Швейцария/: Централните банки все още смятат, че печатайки пари, могат да подкрепят своите икономики и да опазят финансовата система.

Дори и да има краткосрочен ефект върху пазара, с това си действие те създават още по-голям дълг, който никога няма да бъде изплатен. Това което централните банки правят, е че притискат самите себе си в ъгъла.

Те създават отрицателни лихвени проценти, печатат все повече пари, купуват все повече активи, които струват все по малко.

По този начин всички централни банки в света се явяват банкрутирали, защото никога няма да могат да си върнат парите, които са заплатили за придобиването на своите активи. Ето защо финансовата система не се възстановява и пред нас се разкрива всеобщ глобален колапс.

Реплика: Трябва де се съобразяваме с мнението на този човек. Но никой не реагира на това, че „Централните банки все още смятат, че печатайки пари, могат да подкрепят своите икономики и да опазят финансовата система“.

Така ще продължава до самия край, тъй като ние не можем да си представим друга система, освен егоистичната. Не притежаваме други, алтруистични качества. На кабалистите им остава само:

  1. Полека и тихо да внедряват, където може, своето възпитание.
  2. Чрез своето обединение, да провеждат О“М – поправящата сила (висшата светлина).

И само тогава, когато хората започнат съответно да се променят, те ще могат да разберат към какво ги призовават кабалистите.

[152650]

2014: пазарът ще рухне по-силно, отколкото през 1987 година

каббалист Михаэль ЛайтманМнение: Фондовият пазар го очаква голямо падение, по-голямо от това, по време на внезапния крах през 1987 г.

Започва забавяне на ръста на фондовия пазар в сектора на биотехнологиите и интернета, оценката на ценните книжа няма нищо общо с реалността (те не се оценяват по печалбата, а по коефициента на цените и обема на продажбите), нивото на доверието спада – а това води до срив на фондовия пазар.

Реплика: Пред нас са все по-неочаквани, резки и болезнени сривове на илюзиите, фондовете, държавите – като цяло, устройството на света. Докато не започнем да решаваме глобалната задача на човечеството, като общуваме помежду си – преходът му на новото стъпало на развитие: сами няма да пожелаем да станем интегрално взаимосвързани, не по неволя, не чрез пазара, а чрез добро, осъзнато желание.

[132804]