Entries in the 'Израел и народите по света' Category

Коронавирусът променя реалността, част 9

Коронавирусът и антисемитизма

Въпрос: Доскоро се занимавахте с проблемите на  антисемитизма, писахте статии и книги на тази тема. Но изведнъж се появи вируса и сега съе по-ангажиран с обясненията, откъде излизат тези удари.

Отговор: Не, не се занимавам особено с вируса. Разбирам за какво  е даден. Това е доста проста задача. Тя не се решава както антисемитизма, където всичко трябва да се обяснява на идеологическо ниво.

Въпрос: Има ли някаква връзка между това, което сега се случва и антисемитизма?

Отговор: Скоро ще има. Скоро ще започнат да обвиняват евреите, че те специално са пуснали този вирус през Китай, Иран, т.е. чрез своите недоброжелатели.

Реплика: В иранските медии вече го има.

Отговор: В иранските  е разбираемо. А скоро ще го има във всички медии и хората ще започнат да говорят за това. Но тук може да се направи много. Тогава отново ще започна да обяснявам причините за антисемитизма.

А сега е много трудно да се обясни на хората, каква е връзката между вируса и евреите, между тяхната историческа роля и егоистичното обединение на нациите.

От ТВ програмата „Коронавирусът изменя реалността“, 12.03.2019

[262370]

Пурим през 21 век

Реплика: Пурим  e необичаен, голям, вълшебен празник. Известно е, че в началото на годината  Аман хвърлил жребий, за да определи дата за унищожаването на целия еврейски народ, а жребият паднал на 13 Адар, тоест в края на годината. Историята от самото  начало говори, че е била режисирана…

Отговор: Естествено. Има дати, които работят върху различни възходи и падения както на еврейския народ, така и на останалата част от човечеството. И всичко това е в динамична връзка помежду си.

Реплика: Свитъкът на Естер (Мегилат Естер) е единствената книга, в която  нито веднъж не е споменат Твореца.

 Отговор: Затова се и  нарича „естер“ (скрит) – защото Творецът е скрит и не се знае кой и какво прави там.

 И Царицата се нарича Естер, но, по принцип, тя се вижда. А Царят, тоест висшата сила, е скрита. Царят не се появява явно,  само чрез подставени лица, кукли.

Реплика: Тогава нека преминем към тези подставени лица и кукли. Ние знаем, че Мордехай никога не се е кланял на Аман. Аман имал всичко, но когато видел Мордехай и неговото поведение, това просто го вбесявало.

Отговор: Работата е там, че Аман разбирал: Мордехай е силата, която стои срещу него и докато Мордехай е жив, не е покорен – дори не покорен, не унизен, – той, Аман, не може да управлява.

Егоизмът не може да управлява света, докато съществува противоположната му сила, която, все едно, няма да му позволи. Затова Аман, олицетворяващ целия естествен човешки егоизъм, не може да понесе свойството отдаване, любов, свързване, взаимност, които олицетворява Мордехай.

Въпрос: А защо той не е опитал да си сътрудничи с него?

Отговор: Това няма как да стане: те са противоположни един на друг: или единият, или другият. Затова, когато са в противоречие един срещу друг, то, естествено, няма да има нито мир, нито победа. Така си и вървят в противоречие. Кой може да надделее? Само еврейският народ заедно с царица Естер.

Въпрос: Какво олицетворява еврейският народ между тези две сили?

Отговор: Той е силата, която решава, в каква посока да тръгне светът. Ако евреите изпълняват действията отдаване, любов, обединение помежду си, то целият свят ще тръгне след тях  в същата посока.

Реплика: Когато евреите излезли от Египет, Творецът им заповядал да воюват с всеки амалекянин и да унищожат всичко, което му принадлежи.

Отговор: Има се предвид всички зли сили, които се намират вътре в човека.

Въпрос: В историята много пъти е имало възможност да се унищожи целия егоизъм. В този сценарий специално ли е заложена някаква вратичка?

Отговор: Задължително. До тогава, докато евреите не се поправят и не стигнат до общ знаменател – до обща връзка помежду си, за да поведат след себе си всички народи по света – Аман или неговите потомци ще живеят и ще пречат на евреите. По принцип, техните препятствия, са им в помощ.

Реплика: Вие често давате за пример, че когато отрицателната сила става застрашаваща, унищожаваща, тя е полезна.

Отговор: Естествено, тя е полезна и помага. Може ли минус без плюс? Те взаимно се допълват  и заедно въртят целото махало на историята.

Въпрос: В пуримската история се споменава за няколко жени: Вашти, Зереш и Естер. Това са просто женски персонажи или женската сила е играла някаква роля през цялата история?

Отговор: Вашти  е царицата, предшестваща Естер. Когато Вашти се скрива, се появява Естер – следващата женска сила. И най- главната е жената на Аман – отрицателната, злата женска сила, която,  като цяло, стои зад него и ръководи всичко.

Въпрос: Какво олицетворяват тези три женски образа? На какво ни учат?

Отговор: Те ни учат, че по принцип, женската сила управлява света. Егоизмът трябва да бъде обезателно покорен. Женската сила на Аман, неговата жена, е много по-страшна от него. Трябва да се страхуваме от злите, лоши жени повече, отколкото от мъжете.

Най-злата сила в природата  е егоистичната, лошата жена.

Това е страшна сила, която с нищо не можеш да ограничиш. Тя е коварна и може да се прояви в съвсем различни форми, образи, отколкото е в действителност.

Въпрос: А какви сили олицетворяват Вашти и Естер?

Отговор: Вашти  е просто малък женски егоизъм. А Естер е скрита праведница, това вече е свойството Бина, след което трябва да вървят мъжете. По принцип, тя проявява свойството на Твореца, силата на Твореца, само в скрита форма. Затова се казва Естер, от думата „астара“ – скриване.

Реплика: Вие често казвате: всичко, което виждаме, всички сили и образи се намират вътре в човека.

Отговор: Ние виждаме пред себе си театър, който се разиграва около нас. Всъщност според възприемането на реалността, на което учи кабала, това, което виждаме, е вътре в нас. Да допуснем, сега аз стоя в студиото, говоря с вас, тук някой нещо записва, там някой нещо управлява,  – но всичко това го няма. В действителност всичко това е в мен и аз преминавам през всички тези състояния.

Въпрос: Как човек, който вижда тази история и знае какви са тези персонажи, да разпознае в себе си всички сили, които го ръководят и да избира една, втора, трета?

Отговор: Той трябва просто да се идентифицира с положителните и да се дистанцира от отрицателните сили и в крайна сметка ще стигне до състояние, когато тези сили ще започнат да му се разкриват. Той ще види зад всички персонажи, представящи се пред него, управляващите ги сили. Да допуснем, зад вас стои така нареченият ангел, а това не е нищо друго, а сила, която ви управлява, прави всичко, което трябва.

Всъщност вие сте напълно безтелесен обект, който се управлява от сила, намираща се зад него и така зад всички хора и неживата, растителната и животинска природа. Това е цялото управление на нашия свят. То става с помощта на висша сила, която се разбива на всички нива, поднива и така управлява всичко.

Въпрос: Историята на Пурим е предназначена за еврейския народ или за всички?

Отговор: За всички. Еврейският народ няма своя история. Цялата му история е  насочена към обединяване на всички народи по света. Сам по себе си този народ не съществува, неговата мисия се състои само в това, да разкрие висшата сила на всички народи в нашия свят.

Фактът, че евреите са забравили за това, не се занимават със своята мисия, стои пред тях като дълг и заради това те страдат.

Ние сме длъжни все пак да изпълним своето предназначение. В продължение на хиляда години ние се натъкваме на едни и същи проблеми: през цялото време отблъскваме, не искаме да изпълним своята историческа мисия. А тя е много проста – нашето обединение.

Щом започнем да се обединяваме, целият свят около нас ще направи същото, ще ни подкрепи, няма да ни ненавижда, а ще ни обича. Затова ние трябва само да се обединим. Колкото ние ще се обичаме един друг, толкова и светът ще ни обича.

Всичко е много просто. По принцип много прям и обикновен завет.

Така че бъдете добри деца, както всеки, навярно, е слушал от своята майка: не се бийте, не се карайте, бъдете близки един с друг и светът около вас ще стане по-близък и по-топъл. Това е същността на великия празник Пурим. В това се и заключава огромната, висшата цел на развитието на цялото човечество.

От ТВ програмата „Новини с Михаел Лайтман“, 17.03.2019

[243445]

Не сме минали през това…

За човешката природа е характерно да избира фактите, които я устройват и да отхвърля неудобните. Истината не е важна. Ние ценим собственото си чувство за истина.

По поръчка на CNN в седем европейски страни е проведено неудобно проучване за антисемитизма. Проучването е обхванало младото поколение на възраст между 18 и 34 години.

За начало, оказало се, че 5% от анкетираните никога не са чували за Холокоста. Във Франция обаче, този процент е достигнал до цели 20%.

И това е само началото. Продължението се оказало толкова неудобно, че CNN предпочели да не го споменават на страницата с обобщенията. В действителност Холокоста се оказва „бяло петно“ за една трета от младите европейци (33%), които изобщо не знаят за него или знаят изключително малко.

И вече съвсем неудобно изглеждат показателите в Германия, страната, която е отприщила клането, а след това покаяно го е въвела в училищната програма. Тук изучават Еврейската Катастрофа в продължение на няколко години от различни ъгли в задължителен ред в уроците по история, социални изследвания, политология, етика и религия с посещения на паметници, музеи и концлагери, по време на срещи с еврейски общности.

И така, сред анкетираните немци, 40% не знаят нищо или почти нищо. Не, не се е случвало…

Забрава

Това беше изненада, която всъщност не се очакваше. Много неудобно се получи…

Как се случи това? Може би, те са пропуснали всичко? Или са излъгали анкетьорите? Има много догадки, но за мен този резултат е повече от естествен. Точно така трябва да бъде.

Незнанието им се обяснява много просто. Те не са нито бегълци, нито лъжци. Просто човек по природа не обича да го „товарят“. Защо му е бремето на неприятните, вечно надвиснали над душата знания, които ни въртят, укоряват, принизяват, тровят живота? Той се чувства зле от тях и ги изтрива от паметта си.

Зачеркването започва още в поколението, което е участвало в клането или го е наблюдавало. И още повече, в следващите поколения подобен товар все повече причинява пълно отхвърляне, незабавно „изхвърляне в кошчето“. Естествен защитен процес: влиза в едното ухо и излиза от другото.

Невъзможно е вечно да се поддържа чувството за вина на германците за стореното от техните предци. Така че следващият Холокост не може да бъде спрян, човешката природа е по-силна. Те вече не искат да помнят и да знаят за ужасите, които някой е преживял някога, през миналия век, в непонятни за тях времена. Миналото, заедно с нотациите за него не остават съзнанието на човека: „Холокоста? Не, не съм чувал“.

Как не сте чували? Ето, има записи в дневниците, писмени работи, дискусии в класната стая, екскурзии. Ето произведенията, които сте чели от немски писатели, ето списък с паметните места, на които сте били като ученик в гимназията…

В отговор той съвсем искрено свива рамене и казва: „Съжалявам, не помня…“.

Споменът за Холокоста умира.

Да, немците не са виновни за това. Но от друга страна те са и виновни. Целият свят е виновен.

Защото човекът е желание. Желание да се наслаждаваш, а не да скърбиш. Нашата памет е избирателна, ние сме склонни да помним само това, което е удобно, което съответства на нашите убеждения. В същото проучване повече от една четвърт от европейците заявяват, че евреите оказват твърде голямо влияние на бизнеса и финансите. Една трета предполагат, че евреите използват Холокоста, за да преследват собствените си цели. 28% от анкетираните виждат в повечето антисемитски актове реакция на действията на Израел.

Всъщност, самото право на Израел да съществуване като еврейска държава далеч не е очевидно за тях. Само 54% са се изказали за. За останалите Израел, по един или друг начин, е нелегитимен.

Така, започвайки да забравя за Катастрофата, Западът не забравя за тези, с които тя се е случила. По-скоро обратното. Въпреки, че повече от половината анкетирани никога не са общували с евреи, две трети от тях значително преувеличават числеността на еврейския народ. Някои оценки са откровено абсурдни: според една пета от британците и поляците, а също и една четвърт от унгарците, евреите са 20% от населението на света. Това е два порядъка (100 пъти) над реалната стойност, 0.2 %.
Какво да се прави, те виждат това. И въпреки, че грешат за количеството, за качеството несъмнено са прави.

Еврейското качество

Евреите не са етнически народ, а потомци на група, която е събрал и извел Авраам от Древния Вавилон. В нейната основа лежи методиката за интегрално, безкористно обединение на хората.

Преди хиляди години евреите са започнали да се разпръсват по света. Първоначално това разпръсване е било под формата на насилствено изгнание, като част от хората са се върнали обратно на своята земя, а останалите са били асимилирани, разтворени в различни страни. След това, преди две хиляди години, започва периодът на най-дългото изгнание, в резултат на което евреите се заселват по цялата планета.

Но е изненадващо, че независимо къде ги е отвела съдбата, те винаги са поддържали връзка и в същото време тихо са свързвали света заедно.

На пръв поглед връзките са търговски и културни. Те възникват поради факта, че евреите винаги могат да разчитат на помощта на своите събратя, чиито общности са разпръснати навсякъде. В същото време върви процес на смесване на желанията: евреите са пропити от живота на света, неговите неволи и надежди, и в същото време оставят в него зърна, искри от собственото си изконно наследство.

Решаващият пробив се случва през последния век и половина, когато много евреи отхвърлят традициите и напълно приемат културата на държавите на където пребивават. В света този етап е белязан от експлозивната глобализация. И въпреки, че ползите от нея са очевидни, породените от нея проблеми сега приемат плашещ мащаб.

Какво са дали евреите на човечеството? Каква е ролята им в тяхната съдба?

Удобната истина

Представете си система, чиито части не са свързани. В такова състояние тя не може нито да работи, нито да се усъвършенства.

Представете си съставките на супа, при които не е добавена вода. Не можеш да ги свариш, те нямат достатъчно свързваща субстанция, просто ще изгорят на огъня.

По същия начин човечеството ще изгори, ако евреите не бяха се „разтекли“ по него. Тяхната задача е да осигурят правилна връзка, без която съединението е възможно само чрез войни, само „върху кости“. Методиката на Авраам е наследство на всички, но се реализира чрез особен орган на общия организъм, наречен „Исраел“.
Ако този орган пренебрегва своята функция, организмът го призовава да отговори.

Ето какво казват европейците, участващи в проучването. Говорят, без да осъзнават, на нивото на системните сигнали, които не е по силите им да разчетат. Всъщност е трудно да разбереш нещо, докато още се „вариш“, „узряваш“.

Като цяло, за тях е все едно върху какво ще изградят претенциите си. Човек просто чувства, че евреите правят нещо нередно и то носи страдание на света. Дори да са малко, то тяхната „тежест“, значението им в общата система е много голямо. Защо не се замислят? Защо не отговарят на очакванията? Защо се преструват, че не дължат нищо на никого?

Човек не може да формулира това. В него говори самата природа. Затова нека да я слушаме. Да спрем да вирим нос, да натякваме, да поучаваме. Няма смисъл да се противопоставяме на чувствата, те са по-силни от разума. За да предотвратим нов Холокост, нека да кажем на немците не колко са лоши, а колко са… добри.

Зная как звучи това, но искаме да достигнем до тях. В ужасните години на миналия век те се озоваха на острието на древен конфликт между света и евреите. Конфликт, предизвикан от изгнание, от духовно забравяне на еврейския народ. Исраел не разбира каква е ролята му, той е забравил за единството, за взаимното отдаване. И общият организъм му напомня за това.

Всъщност, обвиняваме германците за това, което е било неизбежно. А те напротив, трябва да знаят, че са станали проводник на общия процес, мъчителен, но неизбежен. Процес, предназначен да събуди евреите от сън, така че те най-накрая да започнат своята работа и да обединят света.

Тази истина няма да бъде толкова горчива, колкото приятна, висша. Тя обяснява истинския корен на проблема и в същото време не принизява, а възвисява. Затова не искат да я забравят. Освен това, с такава истина европейците ще разберат какво точно трябва да изискват от народа на Израел. Те ще видят, че омразата към тях произтича от нуждите на единната система и че „еврейският въпрос“ се разрешава не по начина, по който си го представят антисемитите, фашистите, терористите, религиозните радикали и всички останали.

Да спрем да се опитваме да пробием стенатас. Срещу антисемитизма трябва да се действа положително, разбирайки човешката природа и природата като цяло. Нейните неизменни закони определят развитието на човечеството, така че нека най-накрая да се включим в нейната учебна програма. Това ще просвети народите, а на евреите ще помогне бързо да се събудят и да изпълнят своята задача. Защото все още не са разбрали, какво стои зад Холокоста.

[238755]

Какво да сложим на ешафода?

Реплика: Известният ирански фотограф Ибрахим Нарузи ходи на смъртни наказания, но снима не тях, а тълпата зрители. Тези лица трябва да се видят. Гледаш ги и оставаш с впечатление, че героите на снимките се намират на концерт на световноизвестна поп-звезда.

Жени, деца, възрастни хора, снимат видео, правят снимки, никой практически не затваря очи, само няколко. Фотографът казва: „Аз правя тези снимки с надеждата, че такива събития някога ще станат рядкост“.

Във всеки случай, гледаш  тези хора и се ужасяваш…

Отговор: Човечеството не се е променило. Смъртни наказания е имало винаги, във всички времена, в цялото човечество, с изключение на еврейския народ, при който смъртни присъди практически не е имало. Това се случвало на централния площад, на пазарния площад, когато трубадурите свиквали народа на такова представление и всички тичали да гледат.

Реплика: Някого бесят, замерват с камъни…

Отговор: Освен това и изгарят. На всеки давали възможност да сложи дърво в този огън. Така е живяло човечество, изобщо не се е променило.

Реплика: Какво има в човека, че това му доставя удоволствие?

Отговор: Егоизъм. Егоизмът се наслаждава, че убива своя съперник. Автоматично: колкото по-зле за другите, толкова по-добре за мен. Това е егоистичното свойство.

Реплика: Това толкова ясно се вижда по хората, които наблюдават екзекуция! Толкова е страшно да го гледаш!

Отговор: И жените, и децата… Тоест ти виждаш, че нито един съчувстващ не може да има там. Просто има хора, които не могат да гледат как физиологично се отрязва глава или нещо се прави.

Въпрос: Когато вие говорите, аз разбирам всичко, но нима нищо не може да се направи? Нека да бъде така ли?

Отговор: Ти нищо не можеш да направиш.

Въпрос: Човекът ще се промени или не?

Отговор: Ето за това говорим през цялото време: необходимо е превъзпитание на човека. Но как ще протече, зависи от нас. Така че, във всеки проблем в света, който възниква някъде, в крайна сметка сме виновни ние – евреите.

Няма къде да ходиш, трябва да се обяснява на евреите, трябва да се говори, за да разберат  хората  какво става. За да не изваждат от контекста само фрази, а да разбират същността, смисъла и по какъв начин да се поправи. Евреите са тази закваска в човешката история, която трябва да промени цялата история.

Реплика: Имам тихото усещане, че вие можете да сведете всички новини до евреите.

Отговор:  Вече няма никакви новини в света! Откъде идват всички тези новини? От нашето общо егоистично развитие, което спешно се нуждае от промяна.

Въпрос: Каква е връзката на тези, гледащи екзекуции  ирански жени и деца с евреите?..

Отговор: Нима те са виновни, че са такива? И екзекуторите, и тези, които гледат тези екзекуции, и самите осъдени на смърт – всички са нещастни. Те се управляват от егоизма в различна степен, на различни нива, които още не сме успели да поправим и които ние – евреите – трябва да поправим.

Затова е естествено, че има огромна и все по-нарастваща ненавист към нас. По принцип, на този ешафод трябва да сложим всички наши мисли, всички наши удобства, всичко, което не  е насочено към всеобщото поправяне.

Въпрос: Тоест, това да подложим на екзекуция?

Отговор: Да. Трябва да режем всичко, което не се отнася до поправянето на човечеството. И на първо място – в еврейския народ.

Въпрос: Той трябва да насочи всичко от себе си към другите?

Отговор: Не към другите, а към възпитание на другите. На никого в света не трябва нищо повече, освен правилно съединение. Това е огромен проблем, това е психологически преврат – невъзможно действие, но него трябва да го правим. А природата ще помогне. Тя е готова за това. Ние виждаме как всичко се случва в света, всичко се нуждае от обединение, от интеграция.

Реплика: Вие говорите това, но нормалния, логично мислещ и  нелогично мислещ човек разбира, че е невъзможно. Аз направо ви го казвам – невъзможно е.

Отговор:  Невъзможно е. Но в природата има положителна сила – силата на любовта, силата на взаимната връзка, тя съществува. Само ако се опитваме  да я извлечем, да я приближим към нас,  тя ще се откъсне и ще властва в нашия свят.

Въпрос: Вие на това ли се надявате?

Отговор: Не е надежда! Аз просто зная, че действа по този начин. И не единичните случаи на кабалистите в нашия свят, които по този начин  правят пробив в усещането за висшата сила, а именно нашето общо усилие, то може да го направи. Така трябва да действаме.

Въпрос: Тоест вие мислите, че ако  се включат масите или поне някаква маса хора,  ще настъпи коренна промяна?

Отговор: Именно по такъв начин в наше време може да има спасение и за целия свят, и за тези единици, които желаят да разкрият Висшия свят.

От ТВ програмата „Новини с Михаел Лайтман“, 19.03.2019

[245176]